BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cern Karolina M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Praktyczna władza sądzenia w ujęciu Neila MacCormicka
Practical Power of Judgment by Neil MacCormick
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 78, s. 29-41, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa
Słowa kluczowe
Prawo, Sądownictwo
Law, Judicature
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest rekonstrukcja idei praktycznej władzy sądzenia, która w mojej opinii występuje jako ukryty filozoficzny kontekst w piśmiennictwie Neila MacCormicka w jego okresie post-pozytywistycznym. Po pierwsze, przybliżam źródło i inspirację jego rozumienia pluralizmu prawa. Po drugie, dogłębnie analizuję koncepcję zastosowania norm. W końcu, czerpiąc ze swoich wcześniejszych analiz, uzasadniam, że za pluralizmem prawnym i zastosowaniem norm istnieje koncepcja osądzająco-interpretacyjnej praktyki, którą rekonstruuję z prac MacCormicka.(abstrakt oryginalny)

The chief concern of the paper is to reconstruct the idea of the practical power of judgement, which in my view stands as a hidden philosophical background in Neil MacCormick's writings in his post-positivist period. Firstly, I bring into light the source of and inspiration for his understanding of legal pluralism. Secondly, I analyse thoroughly the concept of norm-usage. Finally, drawing on my previous analyses, I argue that behind the legal pluralism and norm-usage there is a concept of judgmental-interpretative practice to be found which I reconstruct from MacCormick's writings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blichner, Lars Christian. 2011. "Juridification from Below: The Dynamics of MacCormick's Institutional Theory of Law". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post-Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 2. Cern, Karolina M. 2009. "W poszukiwaniu źródeł moralności instytucjonalnej". W Etyka życia publicznego. Red. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 3. Cern, Karolina M. 2014. The Counterfactual Yardstick. Normativity, Self-Constitutionalisation and the Public Sphere, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 4. Fossum, John Erik. 2011. "Nationalism, Patriotism and Diversity - Conceptualising the National Dimension in Neil MacCormick's Post-sovereign Constellation". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post-Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 5. Gizbert-Studnicki, Tomasz, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski. 2016. Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Halberstram, Daniel. 2012. "Local, global and plural constitutionalism: Europe meets the world". W The Worlds of European Constitutionalism. Eds. Gráine de Búrca, Joseph H. H. Weiler. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 7. Hart, Herbert L. A. 1963. Law, Liberty and Morality. London-Oxford: Oxford University Press.
 8. Instytucje Justyniana. 1986. Tł. Cezary Kunderewicz. Warszawa: PWN.
 9. Kirsch, Nico. 2012. "The Case for Pluralism in Postnational Law". W The Worlds of European Constitutionalism. Eds. Gráine de Búrca, Joseph H. H. Weiler. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 10. MacCormick, Neil. 1998. "Norms, Institutions, and Institutional Facts". Law and Philosophy 17: 301-345.
 11. MacCormick, Neil. 2001. Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth. Oxford, NY: Oxford University Press.
 12. MacCormick, Neil. 2005. Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning. Oxford, NY: Oxford University Press.
 13. MacCormick, Neil. 2008a. Institutions of Law. An Essay in Legal Theory. Oxford, NY: Oxford University Press.
 14. MacCormick, Neil. 2008b. Practical Reason in Law and Morality. Oxford, NY: Oxford University Press.
 15. MacCormick, Neil. 2008c. H. L. A. Hart. 2nd ed. Stanford: Stanford University Press.
 16. MacCormick, Neil. 2011. "MacCormick on MacCormick". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post-Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 17. Menéndez, Augustín José. 2011. "From Constitutional Pluralism to a Pluralistic Constitution? Constitutional Synthesis as a MacCormickian Constitutional Theory of European Integration". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post- Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 18. Polanowska-Sygulska, Beata. 2008. Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka - Ośrodek Myśli Politycznej.
 19. Stelmach, Jerzy, Bartosz Brożek. 2006. Metody prawnicze. Kraków: Wolters Kluwer.
 20. Waldron, Jeremy. 2011. "Legal Judgement and Moral Reservation". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post-Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 21. Walker, Neil. 2011. "The Cosmopolitan Local". W Law and Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political Philosophy. The Post-Sovereign Constellation. Eds. Augustín José Menéndez, John Erik Fossum. Dordrecht: Springer.
 22. Weiler, Joseph H. H. 2012. "Dialogical epilogue". W The Worlds of European Constitutionalism. Eds. Gráine de Búrca, Joseph H. H. Weiler. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 23. Wojciechowski, Bartosz, Marek Zirk-Sadowski, Mariusz J. Golecki (eds.). 2009. Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization. Toruń- Beijing: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 24. Wołodkiewicz, Witold, Maria Zabłocka. 2005. Prawo rzymskie. Instytucje. Wyd. IV. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22394
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu