BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zirk-Sadowski Marek (Uniwersytet Łódzki), Bekrycht Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Filozofia prawa a teorie wykładni prawa (wybrane zagadnienia)
Legal Philosophy and Theories of Legal Interpretation (Selected Problems)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 78, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa
Słowa kluczowe
Filozofia prawa, Metodologia nauki, Prawo
Law philosophy, Methodology of science, Law
Abstrakt
Treść artykułu w sposób szkicowy przedstawia problematykę związaną z teoriami wykładni prawa. Autorzy wskazują na dwie postawy metodologiczne względem poznawania interpretacji prawa, które skutkują opisowymi i normatywnymi teoriami wykładni prawa, a także na wykształcenie się pojęcia "teorii-koncepcji" w wykładni prawa. Autorzy wyróżniają trzy grupy takich teorii-koncepcji w polskiej teorii prawa.(abstrakt oryginalny)

The content of the article briefly presents the issues connected with theories of legal interpretation. The authors point to two methodological attitudes towards cognizing legal interpretation. They result in descriptive and prescriptive theories of legal interpretation and indicate creating a notion of 'theory-concept' in legal interpretation. The authors mark three groups of such theory-concepts in Polish legal theory.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gizbert-Studnicki, Tomasz, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski. 2016. Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Morawski, Lech. 2002. Wykładnia w orzecznictwie sądów. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
  3. Morawski, Lech. 2006. Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
  4. Spyra, Tomasz. 2006. Granice wykładni prawa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
  5. Stelmach, Jerzy, Bartosz Brożek, Wojciech Załuski. 2007. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer business.
  6. Wróblewski, Jerzy. 1959. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa: PWN.
  7. Wróblewski, Jerzy. 1966. "Postawa filozoficzna i afilozoficzna we współczesnej teorii prawa". Studia Prawnicze 13: 60-89.
  8. Wróblewski, Jerzy. 1990. Rozumienie prawa i jego wykładnia. Wrocław: Ossolineum.
  9. Zieliński, Maciej. 2010. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: LexisNexis.
  10. Zieliński, Maciej, Marek Zirk-Sadowski. 2011. "Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73 (2): 99-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22392
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu