BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwonkowski Wiesław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015
Polish Foreign Trade of Potatoes and Potato Products in the Period 2000-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 46-51, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przetwórstwo ziemniaków, Ziemniaki, Eksport, Import, Wyniki badań
Foreign trade, Potato processing, Potatoes, Export, Import, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q17
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian zachodzących w polskim handlu zagranicznym ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015. Dokonano analizy wielkości, wartości oraz struktury towarowej handlu w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i handlowych przed akcesją Polski do UE i po niej oraz w ostatnich latach, gdy procesy dostosowawcze w polskim w sektorze ziemniaczanym w wielu obszarach w dużej mierze zostały już zakończone. Stwierdzono, że handel zagraniczny ziemniakami i przetworami nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się bilansu ziemniaków w Polsce, ale jego znaczenie w tym zakresie systematycznie rośnie. Zaobserwowano systematyczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym w sektorze ziemniaczanym, przy czym w eksporcie dotyczy to przede wszystkich przetworów ziemniaczanych, natomiast w imporcie bardzo znaczący jest udział ziemniaków świeżych. W analizowanym okresie eksport ziemniaków zmniejszył się z 84 do około 20 tys. t, a przetworów ziemniaczanych wzrósł dwukrotnie do 700 tys. t (w ekwiwalencie ziemniaków). W tym okresie zanotowano wzrost przywozu ziemniaków świeżych z 40 do 170 tys. t, a przetworów ziemniaczanych z 15 do 270 tys. t.(abstrakt oryginalny)

Analysis of potatoes and potato products foreign trade was conducted in changing market and trading conditioning before and after the Polish accession to the EU and in last years, when adaptation processes in the Polish potato sector practically were already finished. In spite of the biggest decrease in last years, Poland still remains one of the bigger producers of potatoes in Europe and in the world. The export of potatoes to the direct consumption is low, however the sale to of potato products to foreign markets systematically grows, mainly of fries and chips, what is possible thanks systematically increasing their domestic production. After the Polish accession to the EU and for abolishing tariff barriers an import of potatoes and potato products considerably increased. Poland has a positive balance in potato products foreign trade, however from the accession to the EU remains the net importer of potatoes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agri Markets Ltd . 2017. Potato Market and Trade Review 2017. Kent: Agri Markets Ltd.
  2. Dzwonkowski Wiesław. 2012. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. [W] Produkcja i rynek ziemniaka, red. Jacek Chotkowski, 7-20, Warszawa: Wieś Jutra.
  3. Misala Józef. 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, J. Kruszewski, 82-99. Warszawa: SGH.
  4. Plaskacz Sławomir. 1998. Procent składany. Toruń: TNOiK.
  5. Podgórska Maria, Joanna Klimkowska. 2005. Matematyka finansowa. Warszawa: PWN.
  6. Rynek Ziemniaków. Stan i Perspektywy. 2001, 2005, 2011, 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB .
  7. Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2010. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995- 2009. Warszawa: IERiGŻ-PIB .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3214
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu