BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Beata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Przedsiębiorczość rodzinna a przedsiębiorczość społeczna
Family Business versus Social Entrepreneurship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 95-107, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość społeczna, Spółdzielnie socjalne
Family-owned business, Entrepreneurship, Social entrepreneurship, Social cooperatives
Uwagi
summ.
Abstrakt
W tym opracowaniu została podjęta próba analizy specyfiki działalności właśnie spółdzielni socjalnych jako tej formy przedsiębiorczości społecznej, która może stanowić sprzyjające środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. (fragment tekstu)

Family business and social entrepreneurship are types of businesses that seem to have many features in common. In this paper the author presents the fundamentals of social entrepreneurship with the emphasis on the aspects associated with the connections between this kind of activity and family relationships. The social entrepreneurship is, especially in Poland, a new and not exactly recognized concept, so there is a lack of research in this field. The paper concentrates on one type of social entrepreneurship- social cooperatives because this is the type where rules of functioning and family values can interact and in some fields strengthen and in others weaken the outcomes of the business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bulka A., Brzozowska J. (2006), Spółdzielnie socjalne, "Ekonomia Społeczna Teksty", Agencja Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Kraków.
 2. Co to jest ekonomia społeczna? [online], http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225, dostęp: styczeń 2016.
 3. Pacut A. (2010), Przedsiębiorczość społeczna w Polsce - problemy i wyzwania, "Zarządzanie Publiczne", nr 4(14) [online], cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element...c8bc.../zp14-3.pdf , dostęp: grudzień 2016.
 4. Cukier E., Trenholm S., Carl D. i in. (2011), Social Entrepreneurship: A content analysis, "Journal of Strategic Innovation and Sustainability", vol. 7(1) [online], www.na-businesspress.com/JSIS/CukierWeb.pdf, dostęp: styczeń 2016.
 5. Duranowski W., Pankiv O. (red.) (2014), Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 6. Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych (2012), PARP, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm rodzinnych, Warszawa.
 7. Frączak M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, UEK/MSAP, Kraków.
 8. Hausner J. (red.) (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, UEK, MSAP, Kraków.
 9. http://radom.iwes.pl/spoldzielnia-socjalna-rodzinna [online], dostęp: styczeń 2016.
 10. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 (2015), Warszawa [online], http://radom.iwes.pl/spoldzielnia-socjalna-rodzinna, dostęp: styczeń 2016.
 11. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (2014), Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dn. 12.08.2014 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej", "Monitor Polski", poz. 811.
 12. Mączyńska E. (2008), Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania [online], www.pte.pl/pliki/2/12/Elzbieta%20Maczynska%20-%20Lodz.pdf, dostęp: styczeń 2016.
 13. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 14. Mazur S., Pacut A (red.), Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce -zasady, perspektywy i kierunki współpracy [online], www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PROES3/080430_poradnik.pdf, dostęp: styczeń 2016.
 15. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES w Bielsku-Białej [online], http://www.owes.bcp.org.pl/oferta/tworzenie-spoldzielni-socjalnej-i-miejsc-pracy-w-ps, dostęp: luty 2016.
 16. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 17. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dn. 26.04.2006, Dz.U. z 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu