BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kompetencje przedsiębiorcze w firmach rodzinnych z sektora kreatywnego
Entrepreneurial Competencies in Family Businesses in the Creative Industries Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 121-130, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kreatywność, Przemysł kreatywny, Przedsiębiorczość
Family-owned business, Creativity, Creative industry, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania firmy rodzinnej oraz kompetencji przedsiębiorczych zarządzających nią menedżerów na tle sektorów kreatywnych. (fragment tekstu)

Family businesses are a very important part of every market. The source of their success is connected with their unique characteristics, associated with the family and business-related elements of their activity, which provide a great opportunity for business development. Family businesses are often creative and take innovative actions. Their managers are characterised by a high level of entrepreneurial competencies. The creative industries sector encompasses these kinds of business activities that have their origin in the individual creativity, skills and talent, and which have the potential to generate wealth and jobs through the creation and use of intellectual property. The paper aims to explain basic issues related to the concepts of family business and entrepreneurial competencies as well as to show these issues in the context of functioning of creative industries. The paper is prepared on the basis of the available literature and the author's own research on the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość polityka, rozwój, Wydawnictwo Sedno, Warszawa.
 2. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wyd. Wolters Kliwer, Warszawa.
 3. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Wyd. Difin, Warszawa.
 4. Safin K., Pluta J., Pabjan B. (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Wyd. Difin, Warszawa.
 5. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 6. Sobiecki R. (2014), Przedsiębiorstwo Rodzinne w Gospodarce Globalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Sułkowski Ł. (2011), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju Współczesne aspekty zarządzania, Wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 8. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltext, Warszawa.
 9. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Sztompka P. (2007), Socjologia: analiza społeczeństwa, Wyd. Znak Kraków, Kraków.
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (2012), Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badania Warszawa, http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Analiza potencjalnych sektorow kreatywnych.pdf dostęp: 20 stycznia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu