BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Stefan M. (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako cel edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej
Entrepreneurship As a Goal of Formal, Non-Formal and Informal Education
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 7, s. 13-17, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Wiedza, Umiejętności pracownicze, Kompetencje społeczne
Entrepreneurship, Knowledge, Employee skills, Social competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję integralnego rozpatrywania kompetencji i cech przedsiębiorców - w kontekście edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Na tle pożądanych kompetencji i cech omówiono możliwości ich zdobycia i rozwoju w wyróżnionych typach edukacji. Szczególną uwagę poświecono analizie programu przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" przygotowanego z myślą o szkole branżowej I stopnia - będącego podstawą edukacji formalnej w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article presents a proposal for the integral handling of competencies and characteristics of entrepreneurs - in the context of formal, non-formal and informal education. On the background of desirable competences and traits the possibilities for their acquisition and development in selected types of education are discussed. Particular attention was paid to the analysis of the "basics of entrepreneurship" curriculum prepared for the first-level vocational school - the basis of formal education in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Holland J.L. (1985), Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities & Work Environments, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
  2. Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", nr 17, s. 29-40.
  3. Kwiatkowski S.M. (2002), Uczenie się przez całe życie - memorandum Komisji Europejskiej, "Edukacja", nr 1, s. 110-116.
  4. Kwiatkowski S.M. (2016), Kompetencje społeczne pracowników - kontekst edukacyjny, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 33-36.
  5. Piecuch T. (2014), Charakterystyka przedsiębiorców społecznych - przegląd literatury, "Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 58-68.
  6. Półturzycki J. (2016), Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  7. Sławiński S., red. (2014), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu