BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
Development of High-quality Relations within the Business Network on the Example of Companies Operating in Poland
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 10, s. 31-38, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Relacje organizacyjne, Sieci przedsiębiorstw
Partner relationships, Organizational relationships, Enterprise networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono teoretyczne podstawy networkingu biznesowego. W drugiej (empirycznej) części publikacji autor opisał główne sposoby tworzenia i umacniania relacji biznesowych, stanowiących podstawowy budulec networkingu w biznesie. Opisano takie kwestie, jak: spotkania osobiste ("twarzą w twarz"), wykorzystywanie kontaktu via e-mail oraz via telefon, rola rekomendacji i referencji, szybkość przechodzenia podczas spotkań do rozmów o interesach, rola rozmów na tematy prywatne/pozabiznesowe {small talk), wręczanie upominków oraz spotkania na gruncie prywatnym (pozabiznesowym). W drugiej części artykułu autor bazował na wynikach badania w formie częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych, zrealizowanych w 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 przedsiębiorstw z rynku B2B, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie przeprowadził zespół pracowników Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article the author discusses the theoretical basis of business networking. The second (empirical) part of the publication describes the main ways of creating and strengthening high-quality business relationships, which are the basic building blocks of networking in business. Described issues such as personal meetings ("face to face"), use of contact via e-mail and via telephone, the role of the recommendations and references, the best time to talk about business, the role of conversations on private topics (small talk), gift-giving and meetings in private. In the second part of the article, the author was based on the results of research in the form of semi structured, in-depth interviews, carried out in 2016 among 16 managers from 4 companies on the B2B market, located in Kujawsko-Pomorskie-region. The survey was conducted by the team of the Department of Marketing and Trade of the Faculty of Economics and Management at Nicolaus Copernicus University in Torun. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acquaah Moses. 2011. "Business strategy and competitive advantage in family businesses in Ghana: the role of social networking relationships". Journal of Developmental Entrepreneurship 1: 103-126.6
 2. De Klerk Saskia, Jaipe Kroon. 2008. "Business networking relationships for business success". African Journal of Business Management 39(2): 25-35.
 3. De Klerk Saskia, Jaipe Kroon. 2007. "Networking in South African businesses". Management Decision 45: 89-103.
 4. Ebbers Joris J. 2013. "Networking Behavior and Contracting Relationships Among Entrepreneurs in Business Incubators". Entrepreneurship Theory and Practice 2: 1-23.
 5. Forret Monica L., Thomas W. Dougherty. 2004. "Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women?" Journal of Organizational Behavior 3(25): 419-437.
 6. Gesteland Richard R. 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. PWN: Warszawa.
 7. Gibson Carter, Jay H. Hardy III, M. Ronald Buckley. 2014. "Understanding the role of networking in organizations". Career Development International. 2014. 19: 146-161.
 8. Gould, Stacey A., Larry E. Penley. 1984. "Саreеr strategies and salary progression: a study of their relationships in a municipal bureaucracy". Organizational Behavior and Human Performance 2(34): 244-265.
 9. Hakanen Mila, Mia Hakkinen. 2015. "Management possibilities for interpersonal trust in a business Network. Case: Health-, exercise- and wellbeing markets". Nordic Journal of Business 4(64): 249-265.
 10. Holmen Elsebeth, Ann-Charlott Pedersen, Tim K. A. Torvatn. 2005. "Building relationships for technological innovation". Journal of Business Research 9(58): 1240-1250.
 11. Maritz Alex. 2010. "Networking, entrepreneurship and productivity in universities". Innovation: management, policy &• practice 12: 18-25.
 12. Medlin Christopher J. 2012. "Peter Drucker's ontology: understanding business relationships and networks". Journal of Business & Industrial Marketing 27: 513-520.
 13. Michael James, Gary Yukl. 1993. "Managerial level and subunit function as determinants of networking behavior in organizations". Group & Organization Management 3(18): 328-351.
 14. Mitręga Maciej. 2012. "Network partner knowledge and internal relationships influencing customer relationship quality and company performance". Journal of Business & Industrial Marketing 27: 486-496.
 15. Reagan Ray, Ezra W. Zuckerman. 2001. "Networks, Diversity, and Productivity: The Social Capital of Corporate R&D Teams". Organization Science 4(12): 502-517.
 16. Ruef Martin. 2002. Strong ties, weak ties and islands: structural and cultural predictors of organizational innovation. industrial and Corporate Change" 2002, Vol. 11.
 17. Szeto Ricky, Philip C. Wright, Edward C. Cheng. 2006. "Business networking in the Chinese context: Its role in the formation of guanxi, social capital and ethical foundations". Management Research News 29: 425-438.
 18. Wolf Hans-Georg, Kim Sowon. 2012. "The relationship between networking behaviors and the Big Five personality dimensions". Career Development International 17: 43-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.10.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu