BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciura Dominika (University of Agriculture in Krakow), Łukasiewicz Maria (University of Agriculture in Krakow), Malinowski Mateusz (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Analysis of Morphological Composition of Wastes Deposited on Illegal Dumping Sites Located in the Area of Olsztyn District
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1301-1315, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Składowiska odpadów, Produkcja nielegalna, Analiza morfologiczna
Commercial wastes, Landfill sites, Illegal production, Morphological analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Generated wastes require space and financial outlays on their proper storage and processing, whereas the lack of means usually leads to depositing wastes in places not meant for this purpose. Illegal dumping sites still emerge, despite introducing in Poland the obligatory (common) fee for collection and management of wastes and the obligatory establishing the Selective Waste Collection Points in each district. The aim of the work was conducting a detailed inventory of illegal dumping sites in the area of Olsztyn district (situated in the Silesia province, on the Krakow-Częstochowa Upland) and indicting the morphological composition of the wastes deposited in these places. The paper presents a detailed analysis of the morphological composition of illegal landfill sites situated in the analyzed district. The investigations located 28 illegal dumping sites, despite the fact that a Selective Municipal Waste Collection Point operates in the district area. The analysis of location, area, mass and composition of the wastes was conducted for each illegal landfill, according to the methodology developed for this purpose. Over a half of the illegal dumping sites was situated in the forest and on 4 of them the estimated mass of dumped waste exceeded 1Mg. Debris constitutes the highest proportion (21.8%) of the waste morphological composition. Recyclable wastes, i.e. glass, plastics, paper and cardboard, used electronic and electric equipment dominated in the morphological composition of wastes on small landfills, situated close to buildings (less than 250m) and had the smallest area (below 1m2 ). The share of debris and construction wastes was growing with increasing landfill area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Maintaining cleanliness and order in communes. Law of September 13, 1996 (Journal of Law 2016, No. 250)
 2. Bartkowiak, A., Lemanowicz, J., Siwik-Ziomek, A. (2016). Assessment of selected heavy metals and enzymes in soil within the range of impact of illegal dumping sites. International Journal of Environmental Research 10(2):245-254
 3. Dusza, E., Filipiak, P., Mieszczerykowska-Wójcikowska, B. (2013). Wpływ nielegalnego składowania odpadów na zawartość metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb gminy Police. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica, 28, 307: 35-46
 4. Ferrara, C., Lega, M., Persechino, G., Schiano, P., Napoli, R.M.A., Kosmatka, J.B. (2010). Aerospace-based support systems and interoperability: The solution to fight illegal dumping. WIT Transactions on Ecology and the Environment 140(2010):203- 214. DOI: 10.2495/WM100191
 5. Filipiak, P., Dusza, E., Kuglarz, K., Kuźniar, J., Ćwirko, K. (2007). Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne. SKN Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie. 1-9
 6. Gajda, A., Plaza, M. (2008). Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace i materiały muzeum im. Prof.. Władysława Szafera. 18: 53-62
 7. Golimowski, J., Lisiewicz, M., Gawryś, M. (2003). Deposition of lead, cadmium, copper and zinc with sediment dust in the vicinity of a landfill. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGIV Land Reclam. 34: 15-23.
 8. Ishii, K., Furuichi, T., Nagao Y. (2012). A needs analysis method for land-use planning of illegal dumping sites: A case study in Aomori-Iwate, Japan. Waste management 33(2). DOI: 10.1016/j.wasman.2012.10.008
 9. Joo, Y., Kwan, Y. (2015). Urban street greenery as a prevention against illegal dumping of household garbage-A case in Suwon, South Korea. Urban Forestry & Urban Greening 14(4). DOI: 10.1016/j.ufug.2015.10.001
 10. Kanecka-Geszke, E. (2005). Wpływ składowiska odpadow komunalnych w okolicy Piły na zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach. Rocz. AR w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Roln. 26, 365: 187-192.
 11. Kaszubkiewicz, J., Gałka, B., Kawałko, D. (2011). Wpływ legalnych i nielegalnych składowisk odpadów na otaczające gleby w powiecie jeleniogórskim i wrocławskim. Roczniki Gleboznawcze, LXII, 2:179-188.
 12. Kuczek, M. (1987). Dzikie wysypiska w Ochotnicy Górnej jako przykład antropogenicznych zmian środowiska geograficznego. Praca magisterska, maszynopis IG UJ, Kraków.
 13. Kulig, A. (2004). Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 14. Malinowski, M., Wolny-Koładka, K., Jastrzębski, B. (2015). Characteristics of illegal dumping sites - case study: watercourses. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, IV/4/2015: 1475-1484.
 15. Niedźwiecki E., Nowak A., Nowak J., Kłódka D., Meller E., Smolik B. (2004). Oddziaływanie niekontrolowanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne oraz aktywność mikrobiologiczną gleby. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 501: 325-334.
 16. Sasao, T. (2015). Econometric analysis of cleanup of illegal dumping sites in Japan: removal or remedial actions? Environmental Economics and Policy Studies. DOI: 10.1007/s10018-015-0120-7
 17. Szydłowski, K., Podlasińska, J. (2016). Analysis of illegal landfills in the north-west part of Barlinek municipality. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, IV/1: 1269-1279. DOI: 10.14597/infraeco.2016.4.1.093
 18. Wojtczak A. (2015). Selektywnie o PSZOK-ach. Dwa lata po "rewolucji śmieciowej" http://portalkomunalny.pl/selektywnie-o-pszok-ach-dwa-lata-po-rewolucjismieciowej-323428/2/ - accessed 11.06.2017
 19. Wu, T-N., Huang, Y-C. (2006). Detection of Illegal Dump Deposit with GPR: Case Study. Practice Periodical of Hazardous Toxic and Radioactive Waste Management 10(3) doi: 10.1061/(ASCE)1090-025X(2006)10:3(144)
 20. Zabłocki, Z., Podlasińska, J., Kruczek, I. (2011). Charakterystyka nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 283, 17: 41-50
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.100
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu