BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świercz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zajęcka Ewelina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Bioaccumulation of Copper, Lead and Zinc by Taraxacum Officinale Agg : Growing on Urban Soils of Different Land-Use Types
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1373-1385, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Użytkowanie ziemi, Metale ciężkie, Ogrody działkowe
Arable land, Land use, Heavy metals, Allotment gardens
Uwagi
summ.
Abstrakt
Common dandelion Taraxacum officinale agg. (T. officinale F.H. Wigg) is a plant species commonly found on urban areas. It is characterised by low habitat requirements and proven bioindication properties. The aim of this study was to assess the possibility of using T. officinale agg. for monitoring of the urban soils in the City of Kielce with regard to selected heavy metal concentrations, i.e. Pb, Cu and Zn. Twenty-one soil and dandelion samples (roots and leaves) were collected from the area of Kielce. The study areas were designated with regard to land-use types, i.e. industrial areas, urban parks and forests, urban green areas, and urban allotment gardens. The total heavy metal concentrations were determined in the soil and plant material by the ICP-AES (inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy) method, after mineralisation of the samples in a mixture of HCl-HNO3 (3:1). Moreover, the soil samples were analysed in terms of pH values. The concentrations of heavy metals in the analysed soils were oscillating at: 16.5-290 mg/kg d.m. for Pb; 7.11- 41mg/kg d.m. for Cu; 55.7-338 mg/kg d.m. for Zn In the case of dandelion leaves, the concentration range was recorded at: 1.07-3.11 mg/kg d.m. for Pb; 3.11-14.1 mg/kg d.m. for Cu; 19.7-121 mg/kg d.m. for Zn. Regarding the dandelion roots, the concentration range was as follows: 0.54-2.09 mg/kg d.m. for Pb; 2.89-8.11 mg/kg d.m. for Cu; 15.8-67.1 mg/kg d.m. for Zn. The study indicated that the concentrations of analysed heavy metals adopted the sequence of soil>leaves>root. The above relationship may indicate a significant impact of heavy metals contained in the air on their concentrations in the upper parts of plants. The pH of analysed soils were oscillating at 3.99-7.92 and was not correlated with the concentrations of heavy metals in the soils. Heavy metal concentrations were not significantly affected by the land-use types, which may indicate that urban pollution emission zones are not limited only to industrial and transportation areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bomze K., Rutkowska B., Szulc W. (2007). The content of trace metals in Dandelion (Taraxacum officinale) depending on the distance from the Transport Route. Soil Sci. Annu., 58,3-4,38-42.
 2. Cappuyns V., Swennen R. (2008). The application of pH stat leaching tests to assess the pH-dependent release of trace metals from soil. Sediments and waste materials. J. Hazard. Mater., 158,1,185-195.
 3. Chibuike G.U., Obiora S.C. (2014). Heavy metal polluted soils: effect on plants and bioremediation methods. Appl. Environ. Soil Sci., 14, 1-12.
 4. Czarnowska K., Milewska A. (2000). The content of heavy metals in an indicator plant (Taraxacum Officinale) in Warsaw. Pol. J. Environ. Stud., 9,125-128.
 5. Dulewicz J. (2016). "Pyły, ludzie, przyroda". Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975-1989, Polska 1944/45-1989. Stud. Mater., 14,16,189-203.
 6. Dzierżanowski K., Gawroński S.(2011). Analysis of heavy metals content in soil and dandelion leaves in the vicinity of a busy urban street using a handheld XRF spectrometer. Environ. Protect. Natur. Res., 50:202-211.
 7. Ferreira A.J.D., Soares D., Serrano L.M.V., Walsh R.P.D., Dias-Ferreira C., Ferreira C.S. (2016). Roads as sources of heavy metals in urban areas. The Covões catchment experiment, Coimbra, Portugal. J. Soils Sediments, 16,1-18.
 8. Gawroński S.W., Greger M., Gawrońska H. (2011). Plant taxonomy and metal phytoremediation. In: Sherameti I., Varma A. (red.). Detoxification of heavy metals, 1st ed., Series: Soil Biology, Vol. 30, Springer-Verlag, Berlin.
 9. Gjorgieva D., Kadifkova-Panovska T., Baĉeva K., Stafilov T., (2011). Assessment of heavy metal pollution in Republic of Macedonia using a plant assay. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 60,233-240.
 10. Golcz A., Kozik E., Golcz-Polaszewska M., Kościelniak K., Musił N. (2014). Soils and plants in the Nadolnik Park in Poznań. Part I Physical and chemical properties of soils and the content of macroelements in plants. Sci. Nat. Technol., 8,3,1-13.
 11. Horváth A., Szűcs P., Bidló A. (2014). Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. J. Soils Sediments, 15, 8, 1825-1835.
 12. Imperato M., Adamo P., Naimo A.D., Arienzo M., Stanzione D., Violante P. (2003). Spatial distribution of heavy metals in urban soils of Naples City (Italy). Environ. Pollut., 124,247-256.
 13. Jaffar S.T.A, Chen L., Younas H., Ahmad N. (2017). Heavy metals pollution assessment in correlation with magnetic susceptibility in topsoils of Shangha. Environ Earth Sci., 17,76-77.
 14. Jędras J., Kaleta A. (2017). Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2016. WIOŚ Kielce.
 15. Kabata-Pendias A., Dudka S. (1991). Trace metal contents of Taraxacum officinale (dandelion) as a convenient environmental indicator. Environ. Geochem. Health, 13,2,108-113.
 16. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Keane B., Collier M.H., Shann J.R., Rogstad S.H. (2001). Metal content of dandelion (Taraxacum officinale) leaves in relation to soil contamination and airborne particulate matter. Sci. Total Environ., 281,63-78.
 18. Kuleff I., Djingova R. (1984). The dandelion (Taraxacum officinale) a monitor for environmental pollution? Water Air Soil. Poll., 21,77-85.
 19. Najeeb U., Ahmad W., Zia M.H., Malik Z., Zhou W. (2014). Enhancing the lead phytostabilization in wetland plant Juncus effusus L. through somaclonal manipulation and EDTA enrichment. Arab. J. Chem., 10, 2, 3310-3317.
 20. Ostrowska A, Gawliński S, Szczubiałka Z. (1991). Methods of analysis and evaluation of soil properties and 455 plants - catalogue. Institute of Environmental Protection in Warsaw. Petrova S., Yurukova L., Velcheva I. (2013). Taraxacum officinale as a biomonitor of metals and toxic elements (Plovdiv, Bulgaria). Bulg. J. Agric. Sci., 19,241-247.
 21. Preeti P., Tripathi A.K. (2011). Effect of heavy metals on morphological and biochemical characteristics of Albizia procera (Roxb.) Benth. seedlings. Int. J. Environ. Sci., 5,1009-1018.
 22. Pytel J. (2014). Rating accumulation of selected heavy metals (Pb, Zn, Ni, Cd) in the plant material beech wood communities - Dentario Glandulosae - Fagenion in protected areas of various human impact. Rocznik Świętokrzyski. Seria B - Nauki Przyr., 35, 61-80.
 23. Radziemska M., Fronczyk J., Mazur Z., Vaverková M. (2016). Oddziaływanie transportu kolejowego na zanieczyszczenie gleb i Pleurozum Schreberi metalami ciężkimi. Infr. Ecol. Rur. Areas, 16,45-57.
 24. Siwek W. (2008). Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. Pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Wiad. Bot., 52,7-22.
 25. Świercz A., Smorzewska E. (2015). Assessment of the long-term anthropogenic impact on the degree of heavy metal contamination of organic alluvia deposited in the area of the Bialogoński Pond. Carp. J. Earth Env. Sci., 10, 4,49-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.105
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu