BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smus Tomasz R. (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Sources of Support and Funding Innovative Start-ups : International Solutions
Źródła wsparcia i finansowania innowacyjnych start-upów : międzynarodowe rozwiązania
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 127-142, tab., bibliogr. 28 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Źródła finansowania, Innowacje finansowe, Projekty innowacyjne
Startup, Source of financing, Financial innovations, Innovative Projects
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20, G24, M13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Niniejsze opracowanie skupia się na wskazaniu nowych i skutecznych, ale mniej znanych źródłach wsparcia i finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Wsparcie finansowe i pozafinansowe okazują się być kluczowymi czynnikami dla powstania konkurencyjnego i stabilnego biznesu. W inkubacji pomysłu biznesowego nie tylko innowacyjny charakter pomysłu jest siłą napędową całego przedsięwzięcia biznesowego. Biorąc pod uwagę, iż innowacyjne start-upy wymagają dodatkowych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju, to w mniejszym stopniu radzą sobie z pozyskiwaniem środków na zapewnienie ciągłości prób celem osiągnięcia sukcesu. Bazując na badaniu przeprowadzonym na grupie uczestników Continental Startu-up Battle, Poland - Ukraine w dniu 30 września 2016 roku w Warszawie, pokazano, że przedsiębiorcy korzystający z doświadczeń otoczenia biznesowego w centrach akceleracji, które wspiera młode inicjatywy biznesowe są w stanie uzyskiwać lepsze rezultaty w swoich założeniach i działaniach biznesowych, zwiększając szansę osiągniecie sukcesu w procesie inkubacji idei. Celem opracowania jest przedstawienie źródeł finansowania oraz wsparcia zasobów finansowych i niefinansowych w tworzeniu innowacyjnych przedsięwzięć, które mogą odgrywać bardzo ważną rolę w rozwoju organizacji skuteczniej wykorzystującej czas, wiedzę, finanse do rozruchu przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

This study focuses on the identification of new and effective, but less well-known source's support and funding of innovative projects. Financial support and outside the financial turn out to be key factors for the emergence of a competitive and stable business. In the incubation business idea is not only the innovative nature of the idea of completely driving force behind the entire business venture. Given that innovative start-up-y require additional investments in research and development, to a lesser extent, to cope with raising funds to ensure continuity tests in order to succeed. The article shows inter alia based on a study conducted on a group of participants Continental Start-up Battle, Poland - Ukraine on 30'th September 2016 in Warsaw that entrepreneurs basis of the experience of the business environment in accelerators centres, which supports young business initiatives are able to achieve better results in their assumptions and business activities, increasing the chance of achieving success in the process of incubation of ideas. The aim of the paper is to provide funding and support of financial and non-financial in creating innovative projects that can play a very important role in the development of the organization more efficiently using time, knowledge, finance for start-up ventures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird R., Bowles L., Lall S. (2013), Bridging the Pioneer Gap: The role of accelerators in launching high-impact enterprises, Aspen Network of Development Entrepreneurs and Village Capital, Washington DC.
 2. Birdsall M., Jones C., Lee C., Somerset C., Takaki S. (2013), Business Accelerators: The evolution of a rapidly growing industry, University of Cambridge, Judge Business School, Cambridge.
 3. Bound K., Miller P. (2011), The Startup Factories: The rise of accelerator programmes to support new technology ventures, NESTA, London.
 4. Brezak Brkan I. (2010), SalePod funded by Croatian business angels'seed investment), http://www.netokracija.com/salepod-seed-investicija-crane-3411 [access: 01.11.2016].
 5. Brown M., Degryse H., Hoewer D., Penas M. (2012), How Do Banks Screen Innovative Firms? Evidence from startup, Panel Data. ZEW - Centre for European Economic Research, "Discussion Paper", No. 12-032, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/ dp12032.pdf [access: 01.11.2016].
 6. Caley E., Kula H. (2013), Seeding Success: Canada's Startup Accelerators, MaRS Data Catalyst.
 7. Christiansen J. (2009), Copying Y Combinator, A framework for developing Seed Accelerator Programmes. MBA
 8. Dissertation, Judge Business School, Cambridge. Cvijanović V., Marović M., Sruk, B. (2008), Financing SMEs, Binoza Press, Zagreb.
 9. Fried V.H., Hisrich R.D. (1988), Venture capital research: past, present and future, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 13.
 10. Giurca Vasilescu L. (2009), Business angels: potential financial engines for startups, "Ekonomska Istrazivanja", No. 22(3).
 11. Grossman S.J., Hart O.D. (1986), The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration, "Journal of Political Economy', No. 94.
 12. Hall B.H., Lerner J. (2010), The Financing of R&D and Innovation, forthcoming, Handbook of the Economics of Innovation, Elsevier, North Holland.
 13. Hart O.D., Moore J. (1990), Property Rights and the Nature of the Firm, "Journal of Political Economy", No. 98.
 14. Holmstrom B. (1989), Agency costs and innovation, "Journal of Economic Behavior & Organization", No. 12(3).
 15. Kerr W.R., Ramana N. (2015), Financing Innovation., "Annual Review of Financial Economics", No. 7.
 16. Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit., Houghton Mifflin, Boston.
 17. Kotha R., George G. (2012), Friends, family or fools: Entrepreneur experience and its implications for equity distribution and resource mobilization, "Journal of Business Venturing", No. 27.
 18. Krishnan V. (2010), Friends, Family and Fools..., http://www. collegefallout.com/ friends-family-and-fools/ [access: 01.11.2016].
 19. Lopac B. (2007), How to fund a Web startup, http://cromotion.net/76/kako-financirati- -web-startup/ [access: 01.11.2016].
 20. Nanda R., Nicholas T. (2014), Did bank distress stifle innovation during the Great Depression?, "Journal of Financial Economics", Vol. 114, Iss. 2.
 21. Norman Fast (1981), Venture capitalists, "Planning Review", Vol. 9, Iss. 6.
 22. Reynolds P.D., Bosma N., Autio E., Hunt S., De Bono N., Servais I., Lopez-Garcia P., Chin N. (2005), Global Entrepreneurship Monitor: Data collection design and implementation 1998-2003, "Small Business Economics", No. 24(3).
 23. Salido E., Sabas M., Freixas P. (2013), The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe, Telefonica Global Affairs and New Ventures.
 24. Scherer F.M., Harhoff D. (2000), Technology policy for a world of skew-distributed outcomes, "Research Policy", No. 29.
 25. Sharpe S., Cosh A., Connell D., Parnell H. (2009), Startup finance. The role of Micro Funds in the financing of new technology-based firms, http://www.nesta.org.uk/ library/documents/micro-funds.pdf [access: 01.11.2016].
 26. Stein J.C. (1989), Efficient Capital Markets, Inefficient Firms: A Model of Myopic Corporate Behavior, "The Quarterly Journal of Economics", No. 104(4).
 27. http://www. collegefallout.com/friends-family-and-fools/ [access: 01.11.2016].
 28. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32245/12- 827-make-business-your-business-report-on-start-ups.pdf [access: 01.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu