BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boiko Anton (Sumy State University, Ukraine), Koldovskyi Artem (Sumy State University, Ukraine), Chernega Kateryna (Sumy State University, Ukraine)
Tytuł
The Transformation of the Currency Regulation System in the Context of Financial Instability of the Economy
Zmiany w systemie kształtowania kursów walut w kontekście niestabilności gospodarki
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 13-23, bibliogr. 9 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Słowa kluczowe
Wskaźniki makroekonomiczne, Rynki finansowe, Kurs walutowy, Kryzys finansowy
Macroeconomic indicators, Financial markets, Exchange rates, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy stawia pytania tak o cele regulacji finansowych, jak i o najlepsze sposoby ich osiągania. Kamieniem węgielnym regulacji bankowych zawsze były wymagania kapitałowe. W kategoriach stabilności ekonomicznej najważniejszym zadaniem każdego rządu jest z jednej strony regulowanie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z drugiej zaś wykorzystywanie instrumentów rynkowych dla stymulowania gospodarczego wzrostu. Jednocześnie zauważyć wypada, że podczas kryzysów finansowych stosowane są inne instrumenty regulacyjne niż te wykorzystywane podczas okresów stabilności, przy czym skutki ich wprowadzenia mogą być nie tylko trudne do przewidzenia, ale wręcz mieć negatywny wpływ na sytuację na rynku finansowym. Artykuł prezentuje krytyczną analizę zmian w systemie kształtowania kursów walut w kontekście niestabilności gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The global financial crisis raises questions over the objectives of financial regulation as well as over how to best meet these goals. Capital requirements have always been the cornerstone of bank regulation. In terms of economic instability, government regulation of basic macroeconomic indicators on the one hand, and market instruments geared to stimulating the growth of businesses on the other, are the key responsibilities for the government of any country. At the same time, it should be noted that during a financial crisis, the relevant instruments of economic regulation are not same as those applied during periods of stability. The effect of their implementation is not only unpredictable, but could also adversely affect the financial market. The paper presents a critical analysis of the transformation of the currency regulation system in the context of financial instability of the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banking Information & Regulation / Board of Governors of the Federal Reserve System, www.federalreserve.gov/pf/pdf/frspurp/pdf.
  2. Britain and the Single Currency, www.globalbritain.org/BNN/BN01.htm [access: 2.11.2016].
  3. Buiter W.H., C. Grafe, 2001, Central Banking and the Choice of Currency Regime in Accession Countries, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper 17.01.2001.
  4. Chetwin W., 2006, The Reserve Bank's Local-Incorporation Policy, Reserve Bank of New Zealand Bulletin, Vol. 69, No. 4: 12-21.
  5. Corker R. et al., 2001, Exchange Rate Regimes in Selected Advanced Transition Economies - Coping with Transition, Capital Inflows, and EU Accession, IMF Discussion Paper, April.
  6. Curtis E.S., Gardner R., Waller C.J., 2002, Dollarization in Ukraine: 1991 to the Present, Paper for Fordham University conference on "Euro and Dollarization: Forms of Monetary Union in Integrating Regions", April 5-6.
  7. European Commission, Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [access: 7.11.2016].
  8. Exchange rate mechanism (ERM II) between the euro and participating national currencies, http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_ framework/l25082_en.htm [access: 1.11.2016].
  9. Ghosh A., Gulde A.-M., Ostry J., Wolf H., 1995, Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?, IMF Working Paper, Vol. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu