BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Janusz (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michałowska Maria (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
Corporate Social Responsibility as a Factor in Shaping Innovation in the Sector- Transport - Forwarding - Logistics
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 29-37, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacyjność, Transport, Spedycja, Logistyka
Corporate Social Responsibility (CSR), Innovative character, Transport, Freight forwarding, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspektów kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem różnorodnych czynników zewnętrznych, którym podlega funkcjonowanie sektora TSL, z drugiej zaś strony wprowadzenie działań innowacyjnych dotyczy czynników wewnętrznych powodujących dywersyfikację organizacji łącznie ze zmianami sposobów ich działania. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących określenia czynników innowacyjności podmiotów sektora TSL, w których uwzględnia się założenia CSR i ich inkorporację do kultury firm.(abstrakt autora)

The concept of corporate social responsibility and its development, is currently one of the important aspects of the development of innovation in the field of transport - forwarding - logistics. Innovation is determined on the one hand the impact of various external factors which govern the functioning of the transport - forwarding - logistics sector. On the other hand, changes to the formation of the innovation is focused on internal factors resulting in diversification of the organizations including changes in how they work in the transport - forwarding - logistics. The article presents selected results of research related to corporate social responsibility as the innovation factor in the transport - forwarding - logistics sector.(author's abstract)(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnewicz, J. (2009). Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5-13.
  2. Burnewicz, J. (2010). Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 51-63.
  3. Depta, A. (red.). (2014). Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
  4. Downar, W. (2010). Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 103-116.
  5. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
  6. Figura, J. (2010). Jakość usług wobec innowacji w sektorze transportu - spedycji - logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 117-128.
  7. Gasparski, W. (2013). Biznes. Etyka. Odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
  8. Grzelakowski, A.S. (2010). Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 603, Ekonomiczne Problemy Usług, 59, 129-143.
  9. Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  10. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania (2013). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 790, Problemy Transportu i Logistyki, 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu