BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olczyk Adam (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prostytucja jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu w prawie polskim
Prostitution as an Act Not Subject to Taxation in Polish Law
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 79, s. 53-73, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa wobec zagadnień normatywnych
Słowa kluczowe
Prawo, Opodatkowanie, Moralność
Law, Taxation, Morality
Abstrakt
Celem publikacji jest przybliżenie unormowań prawnych odnoszących się do wielokrotnie przedstawianego przez sądy administracyjne i organy podatkowe poglądu, zgodnie z którym prostytucja jest czynnością, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i jako taka nie podlega opodatkowaniu w prawie polskim. W pierwszej części tekstu opisane zostało stanowisko wyrażane w tym zakresie w toku wykładni operatywnej. W drugiej części skupiono się na ustawowej podstawie wyłączenia, wskazano jej związek z sądami o charakterze moralnym. W tym fragmencie omówiono również istotne z punktu widzenia toczonych rozważań interpretacje indywidualne Ministra Finansów. Dalszy wywód poświęcony jest stricte moralnemu wymiarowi prostytucji; autor przedstawia możliwe sposoby argumentacji popierającej potępienie nierządu oraz racje im przeciwne. Ostatnia część artykułu dotyczy praktyki postępowań i ustaleń czynionych przez organy podatkowe w sprawach dotyczących prostytucji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to bring closer legal regulations referring to the statement that prostitution does not constitute income subject to tax in Polish law. This notion has been frequently presented by administrative courts and tax authorities - and this issue is discussed in the first part of the article. The next one focuses on legal articles that regulate this tax exemption. In this unit the author also describes the individual tax interpretation published in a case of so-called virtual prostitution. Third part concerns a moral aspect of sex acts in exchange for payment as well as possible ways of argumentation in such cases. At the end the author presents practice of arrangements that the Polish tax authorities pursue to establish if a taxpayer really engages sexual relations for financial benefits (like distinction between prostitution and donation).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berlin, Isaiah. 2004. "O dążeniu do ideału". Tł. Maciej Tański. W Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Red. Henry Hardy. Tł. Magda Pietrzak-Merta, Maciej Tański. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 2. Engels, Fryderyk. 1969. "Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa". Tł. Ludwik Krzywicki. W Fryderyk Engels, Karol Marks. Dzieła. T. 21. Warszawa: Książka i Wiedza.
 3. Gardian-Miałkowska, Renata. 2013. "(Nie)bezpieczeństwo świadczenia usług seksualnych. Świadomość ryzyka i konsekwencji pracy w sex-biznesie na przykładzie doświadczeń mężczyzn uwikłanych w prostytucję". Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 22: 131-152.
 4. Hanusz, Antoni. 2000. "W kwestii autonomii prawa podatkowego". W Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków. Red. Apoloniusz Kostecki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 5. Kant, Immanuel. 1971. Uzasadnienie metafizyki moralności. Tł. Mścisław Wartenberg. Warszawa: PWN.
 6. Kołakowski, Leszek. 2016. "Trwałość dylematu »Sein-Sollen«". Przegląd Polityczny 135: 145-166.
 7. Krywan, Tomasz. 2014. VAT. Komentarz 2014. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Unimex".
 8. Księżak, Paweł. 2014. "Komentarz do art. 58 Kodeksu cywilnego". W Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz. Wyd. 2. Red. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Paweł Księżak. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 9. Kuc, Marek. 2015. "Prostytucja sposobem na uniknięcie płacenia podatków". http://www.serwisprawa.pl/artykuly,10288,26584,prostytucja-sposobem-na-unikniecie-placenia-podatkow [dostęp 23.08.2016].
 10. Malinowski, Michał. 2015. "PIT: prostytucja pomoże »wywinąć się« z nieujawnionych przychodów". http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pit-prostytucja-pomoze-wywinac-sie-z-nieujawnionych-przychodow [dostęp 23.08.2016].
 11. Małecki, Jerzy K. 2003. "Komentarz do art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". W Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 12. Molga, Tomasz. 2015. "Polska prostytutka wygrała z fiskusem. Pokazała zdjęcia, cennik, recenzje i uratowała oszczędności z 9 lat". http://natemat.pl/157365,polskie-prostytutka-wygrala-z-fisku-sem-pokazala-zdjecia-cennik-recenzje-i-uratowala-oszczednosci-z-9-lat [dostęp 23.08.2016].
 13. Pietrzykowski, Krzysztof. 2015. "Objaśnienia do art. 5". W Kodeks cywilny. T. 1. Komentarz. Art. 1-44910. Red. Krzysztof Pierzykowski. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Pogroszewska, Monika. 2015. "Prostytucja sposobem na legalizację pieniędzy". http://www.rp.pl/ artykul/1201206-Prostytucja-sposobem-na-legalizacje-pieniedzy.html#ap-2 [dostęp 23.08.2016].
 15. Primoratz, Igor. 2012. Filozofia seksu. Tł. Joanna Klimczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Radwański, Zbigniew. 2004. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Sobolewski, Przemysław. 2009. "Kompetencja do dokonania czynności prawnej jako przesłanka jej prawnej doniosłości". Przegląd Prawa Handlowego 2 (198): 24-33.
 18. Strzelec, Dariusz. 2014. "Komentarz do art. 2". W Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Red. Adam Mariański, Włodzimierz Nykiel. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 19. Witowicz, Bożena. 2001. "Feminizm wobec prostytucji". Prawo i Płeć 3: 41-45.
 20. Załuski, Wojciech. 2010. "Aspekty seksualności". W Paradoksy bioetyki prawniczej. Red. Bartosz Brożek, Marta Soniewicka, Jerzy Stelmach, Wojciech Załuski. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 21. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z dnia 2 grudnia 1949 r. (ratyfikowana przez Polskę na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r., Dz. U. 1952, Nr 13, poz. 78).
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. 1972, Nr 53, poz. 338, 339).
 24. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 859 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 26. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017, poz. 379 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22403
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu