BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zirk-Sadowski Marek (Uniwersytet Łódzki), Bekrycht Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wewnętrzny punkt widzenia i znaczenie pojęcia wspólnoty komunikacyjnej w metodologii prawoznawstwa (wprowadzenie do problematyki)
Internal Point of View and Importance of Concept of the Communicational Community in Methodology of Jurisprudence (Introduction to the Issues)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 79, s. 5-7, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa wobec zagadnień normatywnych
Słowa kluczowe
Prawo, Filozofia prawa
Law, Law philosophy
Abstrakt
Tekst zawiera kilka spostrzeżeń dotyczących metodologicznej problematyki prawoznawstwa. Autorzy wskazują w nim na istotną rolę tzw. wewnętrznego punktu widzenia w epistemologii prawa oraz analiz języka prawnego i prawniczego w postawie uczestnika wspólnoty komunikacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The text contains some remarks on the methodological issues of jurisprudence. It points to important role of the so-called internal point of view in epistemology of law and it stresses an important role of the analysis of legislative language (language of the law) and legal language in an attitude of the participant of the communicational community.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gizbert-Studnicki, Tomasz, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski. 2016. Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Hart, Herbert. 1998. Pojęcie prawa. Tł. Jan Woleński. Warszawa: PWN.
  3. Shapiro, Scott. 2006. "What is Internal Point of View?". Fordham Law Review 75: 1157-1170.
  4. Zirk-Sadowski, Marek. 2000. Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22399
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu