BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapera Izabela (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką
Motives and Expectations of Students from Ukraine with Respect to Higher Education in Poland in the Field of Tourism
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 19-23, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Kształcenie, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Badania ankietowe
Tourism, Education, Higher education, Students, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem badań była analiza motywów wyboru oraz identyfikacji oczekiwań studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach z zakresu turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do wymienionej grupy osób. Wykazano, że głównym motywem wyboru studiów w Polsce była w 60% chęć jednoczesnego studiowania i podjęcia pracy. Niemal połowa respondentów po ukończeniu studiów zamierza zostać w Polsce. Młodzi ludzie, którzy wyrazili chęć wyjazdu do innych krajów najczęściej wskazywali Hiszpanię i Niemcy. Jednocześnie większość osób po skończeniu studiów chciałaby pracować w zawodach związanych z turystyką, najczęściej w biurach podróży i hotelach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research is to analyze the motivation and expectations of students from Ukraine with respect to higher education (HE) in the field of tourism. A survey questionnaire was created to be used by a target group in order to obtain their views. Research has shown that the main motive (60%) for studying in Poland was the desire to study and work at the same time. In reality HE students combined degree study and work in even more cases, and 58% of the work involved the tourism industry. Almost half of the students surveyed intend to remain in Poland following graduation. Those who expressed a desire to leave for other countries most often identified Spain and Germany. At the same time, most stated that they would like to work in professions associated with tourism including work in travel agencies and hotels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran D., 2016, Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 97-116.
 2. Bergier J., Bergier B., Tsos A., 2012, Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy, Człowiek i Zdrowie, 2 (VI), pp. 124-137.
 3. Bierówka J., 2016, Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 199-213.
 4. CBOS, 2016, Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań, nr 53, Warszawa.
 5. Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania, Departament Statystyki NBP Warszawa, pp. 33.
 6. Długosz P., 2015., Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, https://www.ur.edu.pl/file/79298/Ukraińscy+studenci+na+Podkarpaciu-część+I.pdf.
 7. Gawron M., 2016, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 133-148.
 8. Gierko V., 2015, "Ukrainizacja" polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XL, 2, pp. 103-119.
 9. GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa, pp. 246.
 10. GUS, 2017, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html.
 11. Górska A., 2015, Błędy studentów z Ukrainy - eliminacja i zapobieganie w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, pp. 357-370.
 12. Korczyńska J., Kaźmierkiewicz P., 2005, Regulacja migracji zarobkowej - wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy, Warszawa.
 13. Leśniak M., 2016, Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 175-198.
 14. Łysienia M. (ed.), 2016, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, pp. 164.
 15. Podejrzani o pobicie studentów z Ukrainy, 2017, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138042,Podejrzani-o-pobicie-studentow-z-Ukrainy-zatrzymani.html; 02.04.2017.
 16. Trzciński R., 2015, Zagraniczni studenci - czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy?, [in:] J. Konieczna-Sałamatin (ed.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Wyd. Idee i Fundacja "Nasz Wybór", Warszawa, pp. 175-210.
 17. Wojtulewski R., 2016, Akceptacja inności - spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 149-174.
 18. http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17036981,Studenci_o_kolegach_z_Ukrainy__Zajmuja_miejsca_Polakom.html; 02.04.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu