BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastyczniania zatrudnienia
Life Satisfaction and Job Satisfaction in the Aspect of Making Employment More Flexibility
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 7, s. 23-29, tab., bliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Zadowolenie z pracy, Elastyczność zatrudnienia, Jakość życia
Labour, Job satisfaction, Flexible employment, Quality of life
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem wzajemnych relacji satysfakcji z życia i satysfakcji z pracy wobec praktyk uelastyczniania zatrudnienia stosowanych przez współczesne organizacje. Przyjęto założenie, iż stosowanie przez organizację elastycznych rozwiązań warunkuje poziom satysfakcji z życia i z pracy wśród pracowników. Uczestnikami badania były osoby pracujące, reprezentujące różne okresy dorosłości. W wykonanych analizach uwzględniono efekt różnic międzypłciowych, międzypokoleniowych oraz między rodzicami i osobami bezdzietnymi. (abstrakt oryginalny)

The study deals with the issue of mutual relations among life satisfaction and job satisfaction as related to practices of making employment more flexible, which are used by contemporary organisations. It has been assumed that use of flexible solutions by an organisation determines the levels of life and job satisfaction employees. The study was conducted in a group of working persons who represented varied stages of adulthood. The performed analyses included gender and intergenerational differences, and differences between parents and childless persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budrowska B. (2008), Stosowanie rozwiązań z zakresu praca-rodzina jako istotny element polityki promowania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 61-85.
 2. Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, "Przegląd Psychologiczny", nr 28, s. 217-235.
 3. Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985), The satisfaction with life scale, "Journal of Personality Assessment", No. 124, p. 197-229.
 4. Fourth European Working Conditions Survey (2007), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 5. Hildt-Ciupińska K. (2012), Work-life balance a wiek pracowników, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 10, s. 14-17.
 6. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 3, s. 12-15.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 8. Kryńska E. (2007), Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 1-8.
 9. Kryńska E., red. (2013), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, IPiSS, Warszawa.
 10. Kubiak E. (2014), Pokolenie X na rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 39-63.
 11. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 12. Machol-Zajda L. (2008), Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z życie pozazawodowym - elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 13-23.
 13. Machol-Zajda L. (2015), Czas pracy - teoretyczne i praktyczne problemy pojmowania elastyczności, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 2-7.
 14. Męcina J.P. (2015), Czas pracy - między bezpieczeństwem a konkurencyjnością, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 16-21.
 15. Merecz D., red. (2010), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź.
 16. Michoń P. (2008), Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 256-266.
 17. Molek-Winiarska D. (2010), Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, "Współczesne Zarządzanie", nr 1, s. 116-124.
 18. Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2015), Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie? "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11, cz. II, s. 61-77.
 19. Rogozińska-Pawełczyk A. (2010), Czynniki zadowolenia i niezadowolenia z pracy w ocenach zatrudnionych w przedsiębiorstwach uzwiązkowionych i nieuzwiązkowionych, w: B. Urbaniak, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie warunków pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 105-132.
 20. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17-37.
 21. Rogozińska-Pawełczyk A., Kołodziejczyk-Olczak I. (2008), Niezadowolenie i stres w sadowisku pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 106-118.
 22. Rzechowska E., Dacka M. (2013), Kształtowanie zadowolenia z życia w relacjach rodzinnych i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utartą pracy, w: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 367-390.
 23. Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Smoder A. (2015), Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 14-19.
 25. Stempień J. (2013), Elastyczność w zatrudnieniu - nowe spojrzenia na zatrudnienie, w: M. Czernecka, M. Woszczyk (red.), Człowiek to inwestycja, HRP Group, Łódź, s. 111-137.
 26. Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 27. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, w: M. Czernecka, M. Woszczyk (red.), Człowiek to inwestycja, HRP Group, Łódź, s. 33-53.
 28. Zalewska A. (2003), "Skala Satysfakcji z Pracy" - pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy, "Folia Psychologica", nr 7, s. 49-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu