BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych - przegląd badań
Crime in Tourism Destinations: Research Review
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Przestępczość, Turystyka, Podróże turystyczne, Bezpieczeństwo, Badanie turystyki
Crime, Tourism, Touristic travel, Security, Tourism research
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Abstrakt
Turystyka stała się zjawiskiem powszechnym, a z różnych względów także bardzo istotnym, zwłaszcza dla regionów czy krajów rozwijających się, co spowodowało, że postrzegano ją zwykle jako zjawisko pozytywne. Nowe opracowania rzuciły na to inne światło. Turystyka powoduje okresowe zwiększenie liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze, przyczynia się do wprowadzenia "obcych" do lokalnych społeczności, a to generuje negatywne zjawiska, m.in. takie jak przestępczość. Zwiększone ryzyko wiktymizacji może powodować spadek atrakcyjności określonej destynacji. Istniejące publikacje skupiają się z reguły na ogólnym zarysie współzależności obu zjawisk, rzadko natomiast przedmiotem badań są konkretne obszary turystyczne w przestrzeni miast. Przedstawiony przegląd badań objął różne prace dotyczące związków między turystyką a przestępczości. (abstrakt oryginalny)

Tourism has become a common phenomenon, very important for various reasons, especially for developing regions and countries, and which in consequence has been perceived as positive. However, increasingly commonly works have cast a slightly different look. Tourism leads to a temporarily increased number of people in a relatively small area, and contributes to the introduction of 'strangers' to local communities which can lead to problems such as crime. On the other hand, a higher risk of being a victim may lead to the reduced attractiveness of a given destination. A small number of studies in this field draw attention to this, concentrating on a general outline of their interdependence but specific urban tourist areas are rarely the subject of research. This review covers various works on the relationship between tourism and crime. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albuquerqu De K., Mcelroy J., 1999, Tourism and crime in the Caribbean, Annals Tourism Research, 26(4), pp. 968-994.
 2. Alejziak W., 1995, Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa), Folia Turistica, 5, pp. 97-27.
 3. Allen J., 1999, Crime against International Tourists, Crime and Justice Bulletin, 43, pp. 1-8.
 4. Alleyne D., Boxill I., 2003, Impact of crime on tourist arrivals in Jamaica: A transfer function analysis, [in:] A. Harriott (ed.), Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, Kingston, pp. 381-391.
 5. Barker M., Page S.J., Meyer D., 2002, Modeling tourism crime. The 2000 America's Cup, Annals of Tourism Research, 29, 3, pp. 762-782.
 6. Barker M., Page S.J., Meyer D., 2003, Urban visitor perceptions of safety during a special event, Journal of Travel Researc, 41(4), pp. 355-361.
 7. Bartoszewicz W., Łaciak J., 1989, Dwa punkty widzenia: gospodarcze i turystyki. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-87. Rocznik CPBP, Instytut Turystyki, Warszawa.
 8. Biagi B., Brandano M.G., Detotto C., 2012, The effect of tourism on crime in Italy: A dynamic panel approach, Economics Discussion Papers, 4, pp. 1-26.
 9. Błachut J., 2007, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer Polska, pp. 44-46.
 10. Boakye K.A., 2012, Tourists' views on safety and vulnerability. A study of some selected towns in Ghana, Tourism Management, 33, pp. 327-333.
 11. Bourne P.A., 2010, Crime, tourism and trust in a developing country, Current Research Journal of Social Sciences, 2(2), pp. 69-83.
 12. Brunt T., Mawby R., Hambly Z., 2000, Tourist victimisation and the fear of crime on holiday, Tourism Management, 21, pp. 417-424.
 13. George R., 2010, Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town, Tourism Management, 31, pp. 806-815.
 14. Glensor R.W., Peak K.J., 2004, Crimes against tourists, "Problem-Oriented Guides for Police, Problem-Specific Guides Series", Gide no. 26, U.S. Department of Justice, pp. 1-54.
 15. Grinols E.L., Mustard D.B., Staha M., 2011, How do visitors affect crime, Journal of Quantitative Criminology, 27, pp. 363-378.
 16. Harper D.W. jr., 2000, Planning in tourist robbery, Annals of Tourism Research, 27, 2, pp. 517-520.
 17. Harriott A. (ed.), 2003, Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, Kingston.
 18. Kandy J., 2003, Crime, [in:] J. Jenkins, J. Pigram (eds.), Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, Taylor & Francis, pp. 86-88.
 19. King J., 2003, Perception of crime and safety among tourists visiting the Caribbean, [in:] A. Harriott (ed.), Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, pp. 159-170.
 20. Korstanje M., 2009, Revisiting risk perception theory in the context of travel, e-Review of Tourism Research, 7, 4, pp. 68-81.
 21. Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta - przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Ochrym R.G., 1990, Street crime, tourism and casinos: An empirical comparison, Journal of Gambling Studies, 6, 2, pp. 127-138.
 23. Pelfrey W.V., 2011, Tourism and crime: A preliminary assessment of the relationship of crime to the number of visitors at selected sites, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 22, 2, pp. 293-304.
 24. Pizam A., 1982, Tourism and crime: Is there a relationship?, Journal of Travel Research, 20(3), pp. 7-10.
 25. Pizam A., 1999, A comprehensive approach to classifying Acts of crime and violence at tourism destinations, Journal of Travel Research, 38, 1, pp. 5-12.
 26. Prideaux B., 1996, The tourism crime cycle: a beach destinations case study, [in:] A. Pizam, Y. Mansfield (eds.), Tourism, crime and international security issues, John Wiley, Chichester, pp. 59-76.
 27. Przecławski K., 1983, Turystyka jako czynnik przemian społeczno- kulturowych środowiska, Problemy Turystyki, 1/2.
 28. Rogalewski O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Zakład Graficzny Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 29. Sönmer S.F., 1998, Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions, Annals of Tourism Research, 25(1), pp. 112-144.
 30. Sztaudynger M., 2004, Ekonometryczna analiza przestępczości w ujęciu terytorialnym, Wiadomości Statystyczne, 12, pp. 53-60.
 31. Tarlow P.E., 2011, Crime and Tourism, [in:] J. Wilks, D. Pendergast, P. Leggat (eds.), Tourism in turbulent time (Towards Safe Experience for Visitors), pp. 93-101.
 32. Williams K.H., 2010, An Analysis of crime statistics to tourist areas and non-tourist areas in New Orleans, Caesars Hospitality Research Summit, 10, pp. 1-9.
 33. https://efus.eu/en/topics/places-and-times/tourism/newssecurity-tourism/efus/9722/; 1.07.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu