BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich Pobrzeża Bałtyku
The Use of European Funds for Tourism Development in Coastal Communes on the Baltic Coast
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 45-51, rys., bibliogr. 13 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie turystyczne, Turystyka morska, Turystyka, Fundusze unijne
Development of tourist facilities, Maritime tourism, Tourism, EU funds
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Kraj/Region
Wybrzeże Bałtyku
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie wykorzystania środków finansowych z funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich Pobrzeża Bałtyku w Polsce. Dokonano szczegółowej analizy absorpcji funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych priorytetów, które związane są z poprawą atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich oraz z rozwojem ich zagospodarowania turystycznego. Analizy dokonano na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących rozdziału środków finansowych z funduszy europejskich objętych finansowaniem w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the use of financial resources from European funds for tourism development in coastal communes on the Baltic Coast in Poland. A detailed analysis of the use of EU funds has been carried out, with particular emphasis on those priorities which are related to the improvement of the tourism attractiveness of coastal communes and to their tourism development. The analyses have been made on the basis of data from the Ministry of Regional Development concerning the allocation of European funds in 2007-13. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butowski L., 2002, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.
 2. Butowski L., 2005, Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin-Warszawa, 189 pp.
 3. Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., 2010, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Katowice.
 4. Kołodziejczyk D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [in:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 111-117.
 5. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 287.
 6. Kurek W., 2007, Turystyka, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 541.
 7. Meyer B., 2006, Zmiany w wielkości i strukturze bazy noclegowej w gminie Rewal w latach 1988-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 6, pp. 173-191.
 8. Miedziński M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo- wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, [in:] Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), "Warsztaty z Geografii Turyzmu", Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 115-126.
 9. Parzych K., 2012, Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4, pp. 267-281.
 10. Stawicki 2009, Fundusze europejskie w gminach, Rozwój lokalny, wykorzystanie środków europejskich, rekomendacje dla samorządów, Warszawa, 184 pp.
 11. Szwichtenberg A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 368 pp.
 12. Żuber P., 1999, Gospodarka turystyczna w zagranicznych programach pomocowych, [in:] Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, UKFiTPARR, Kraków.
 13. www.mrr.gov.pl; 15.12.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu