BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Savchenko Taras (Sumy State University), Zakutniaia Alona (Sumy State University)
Tytuł
Transparency of the Central Bank as an Inflation Targeting Pillar
Przejrzystość banku centralnego jako filar sterowania inflacją
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 41-52, bibliogr. 32 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Słowa kluczowe
Banki centralne, Polityka pieniężna, Inflacja
Central banks, Monetary policy, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawia się najważniejsze cechy polityki przejrzystości i komunikacji oraz procedur udostępniania informacji stosowanych przez banki centralne na całym świecie. Wdrożenie strategii sterowania inflacją wiąże się z ogłaszaniem przez bank celów inflacyjnych oraz zobowiązaniem do ich osiągania. Kluczowym elementem ich polityki komunikacyjnej stały się wobec tego raporty o inflacji. Artykuł podejmuje próbę analizy raportów publikowanych przez 15 banków centralnych sterujących inflacją. Autorzy ocenili ponadto postępy, jakie poczynił Narodowy Bank Ukrainy we wdrażaniu przejrzystej i odpowiedzialnej polityki pieniężnej - a więc takiej, która zakłada posługiwanie się odpowiednimi narzędziami służącymi zachowaniu przejrzystości mechanizmu kontrolowania inflacji.(abstrakt oryginalny)

The paper looks at the main characteristics of transparency, communication policy and information disclosure procedures by inflation-targeting central banks around the world. The implementation of an inflation targeting strategy by a central bank involves public announcement of inflation targets and the bank's obligation to achieve these goals. Inflation Reports have thus generally become the central element of communication policy. The article offers an evaluation of the Inflation Reports produced by 15 inflation-targeting central banks. The authors have also investigated the progress that the National Bank of Ukraine (NBU) has made in implementing a transparent and accountable monetary policy that implies the use of an appropriate set of tools supporting transparency under an inflation targeting mechanism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge T., Wood A., 2014, Monetary Policy Decision-Making and Accountability Structures: Some Cross-Country Comparisons, Reserve Bank of New Zealand: Bulletin, Vol. 77, No. 1.
 2. Bordo M., 2014, Central Bank Credibility, Reputation and Inflation Targeting in Historical Perspective, NBER Working Paper, No. 20693.
 3. Chub O.O., 2008, Pidvyshchennia transparentnosti ukrainskykh bankiv v umovakh hlobalizatsii [Increasing the transparency of Ukrainian banks in the context of globalization], Finansy, oblik i audit, No. 12, 166-174.
 4. Fracasso A., Genberg H. and Wyplosz C., 2003, How Do Central Banks Write? Geneva Reports on the World Economy. Special Report 2, The Centre for Economic Policy Research, www.norges-bank.no/Upload/import/konferanser/2003-05-05/data/fracasso.pdf [access: 28.09.2016].
 5. Geraats P.M., 2013, Monetary Policy Transparency, University of Cambridge, www.econ.cam.ac. uk/people/faculty/pmg32/research/mpt.pdf [access: 28.09.2016].
 6. Khubiiev R.K., ROK, Transparentnost kak faktor konkurentosposobnosty [Transparency as factor of competitiveness], Rossiiskoie priedprinimatielstvo, www.creativeconomy.ru/articles/5305 [access: 28.09.2016].
 7. Litovskikh A.M., 2006, Transparentnost i ee vliyanie na deyatelnost bankovskogo sektora [Trans-parency and its impact on the banking sector], Izvestiya TRTU.
 8. Melnyk K.K., 2010, Transparentnist yak neobkhidna umova zabezpechennia efektyvnosti systemy komunikatsii tsentralnoho banku [Transparency as a necessary condition to ensure the effectiveness of central bank communication], Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, 208-216.
 9. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official site of the National Bank of Ukraine], www.bank.gov.ua [access: 26.09.2016].
 10. Organizatsiina transformatsia NBU: osnovni napriamy reform [Organizational transformation of the NBU: basic directions of reforms], 2015, National Bank of Ukraine, www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=12955031 [access: 26.09.2016].
 11. Pro zakhody spryamovani na spyiania kapitalizatsii ta restrukturyzatsii bankiv [On measures to promote the capitalization and restructuring of banks], Law of Ukraine from 28.12.2014 No. 78-VIII, http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/78-19/paran111#n111 [access: 26.09.2016].
 12. Stiglitz J.E., 2000, The Contribution of the Economics of Information to Twentieth Century Economics, www.uv.es/~cursegsm/ MaterialCurso/ p1441_s.pdf [access: 28.09.2016].
 13. Taylor J.B., 1993, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, No. 39: 195-214.
 14. The Monetary Policy of the ECB, 2011, European Central Bank.
 15. The official site of the Bank of Canada, www.bankofcanada.ca [access: 2.10.2016].
 16. The official site of the Bank of England, www.bankofengland.co.uk [access: 2.10.2016].
 17. The official site of the Bank of Israel, www.boi.org.il [access: 2.10.2016].
 18. The official site of the Bank of Japan, www.boj.or.jp/en [access: 2.10.2016].
 19. The official site of the Central Bank of Iceland, www.cb.is [access: 2.10.2016].
 20. The official site of the Czech National Bank, www.cnb.cz/en [access: 2.10.2016].
 21. The official site of the European Central Bank, www.ecb.europa.eu [access: 2.10.2016].
 22. The official site of the Federal Reserve System, www.federalreserve.gov [access: 2.10.2016].
 23. The official site of the Magyar Nemzeti Bank, www.mnb.hu/en [access: 2.10.2016].
 24. The official site of the Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl [access: 2.10.2016].
 25. The official site of the National Bank of Belgium, www.nbb.be/en [access: 2.10.2016].
 26. The official site of the National Bank of Georgia, www.nbg.gov.ge [access: 2.10.2016].
 27. The official site of the Norges Bank, www.norges-bank.no/en [access: 2.10.2016].
 28. The official site of the Reserve Bank of Australia, www.rba.gov.au [access: 2.10.2016].
 29. The official site of the Reserve Bank of New Zealand, www.rbnz.govt.nz [access: 2.10.2016].
 30. The official site of the Riksbank, www.riksbank.se/en [access: 2.10.2016].
 31. The official site of the South African Reserve Bank, www.resbank.co.za [access: 2.10.2016].
 32. The official site of the Swiss National Bank, www.snb.ch/en [access: 2.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu