BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Paweł (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin uzdrowiskowych województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego
Spa Services Distribution and Specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie Voivodeships Communes
Źródło
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 63-70, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tourism
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna, Funkcje turystyki, Dystrybucja usług, Usługi turystyczne, Analiza korelacji, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Health resort, Health tourism, Tourism functions, Services distribution, Tourism services, Correlation analysis, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo pomorskie, Województwo podkarpackie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Pomorskie Voivodeship, Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem autora artykułu jest określenie i wyjaśnienie związku między strukturą dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową gmin województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Wykorzystano technikę analizy korelacji rang Spearmana oraz analizę prostej regresji liniowej. Dane statystyczne pochodziły z Banku Danych Lokalnych oraz niepublikowanych zbiorów danych GUS. W celu wyjaśnienia zidentyfikowanych związków analizowano szeregi czasowe wskaźników struktury dystrybucji usług uzdrowiskowych i funkcji uzdrowiskowej. W przypadku pięciu z dziewięciu analizowanych gmin (Horyniec-Zdrój, Solina, Ustka, Ciechocinek i Inowrocław) występuje związek funkcyjny między funkcją uzdrowiskową gmin a udziałem kuracjuszy komercyjnych w strukturze dystrybucji usług uzdrowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to identify and explain the relationship between spa services distribution and spa specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie Voivodeships spa communes. Correlation and regression analysis were used based on data from the Local Data Bank and unpublished data sets from the Central Statistical Office of Poland. In order to explain the relation between spa services distribution and spa specialization, time-series analysis was used. In five of nine researched communes (Horyniec-Zdrój, Solina, Ustka, Ciechocinek and Inowrocław) there is a functional relationship between spa services distribution and spa specialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Mazanek L., Grabińska E., 2017, Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 2. Derco J., Pavlisinova D., 2016, Financial position of medical spas - the case of Slovakia, Tourism Economics, 23(4), pp. 867- 873, doi: 10.5367/te.2016.0553.
 3. Dryglas D., Różycki P., 2016, European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland, E-review of Tourism Research (eRTR), 13(1/2), pp. 382-400.
 4. Dryglas D., Salamaga M., 2017, Applying destination attribute segmentation to health tourists: A case study of Polish spa resorts, Journal of Travel and Tourism Marketing, 34(4), pp. 503-514, doi: 10.1080/10548408.2016.1193102.
 5. Dryglas D., Różycki P., 2017, Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, pp. 1-20, doi: 10.1080/19407963.2017.1297311.
 6. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Dziedzic E. (ed.), 2010, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 8. Gołembski G., Majewska J., 2015, Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta, [in:] G. Gołembski i in. (eds.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 41-60.
 9. Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 10. Majewska J., 2012, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Romanova G.M., Vettinev A., Dimanche F., 2015, Health and wellness tourism, [in:] F. Dimanche, L. Andrades (eds.), Tourism in Russia: A management handbook, Emerald, pp. 231-287.
 12. Stelmach P., 2017a, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, in press.
 13. Stelmach P., 2017b, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego, [in:] B. Gierczak-Korzeniowska (ed.), Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, in press.
 14. Szafrańska E., Włodarczyk B., Dziedzic E., 2015, Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie, [in:] E. Dziedzic (ed.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Ogranizacja Turystyczna, Warszawa.
 15. Szromek A.R., 2012a, Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych, [in:] A. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków, pp. 35-57.
 16. Szromek A.R., 2012b, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 17. Szromek A.R., 2015, Realizacja funkcji uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, ser. "Organizacja i Zarządzanie", 82, 1940, pp. 289-299.
 18. Szromek A.R., Romaniuk P., Hadzik A., 2016, The privatization of spa companies in Poland - An evaluation of policy assumptions and implementation, Health Policy, 120, pp. 362-368.
 19. Vrkljan S., Hendija Z., 2016, Business performance of health tourism service providers in the Republic of Croatia, Acta Clinica Croatica, 55(1), pp. 79-85.
 20. Włodarczyk B. (ed.), 2017, Cel i zakres opracowania oraz materiały źródłowe i metody badań, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 21. Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-5856
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu