BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
Spatial Configurations of the Supply Chain - Logistics and Competitive Conditions
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 39-51, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Struktura przestrzenna, Przewaga konkurencyjna, Łańcuch dostaw
Spatial structure, Competitive advantage, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Konfiguracja łańcucha dostaw jest zagadnieniem o charakterze strategicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zarówno logistycznych, jak i konkurencyjnych uwarunkowań konfigurowania przestrzennego łańcuchów dostaw w kontekście jego integracji funkcjonalnej i geograficznej. Podkreślono znaczenie kompleksowego podejścia do wyboru lokalizacji ogniw łańcucha dostaw, uwzględniając przy tym zróżnicowane kryteria oraz metody.(abstrakt autora)

The configuration of the supply chain is an issue of strategic level. The purpose of this paper is to present both logistical and competitive conditions of supply chains spatial configuration in the context of itsfunctional and geographic integration. It highlights the importance of a comprehensive approach to location of supply chain facilities at different tiers, taking into account the various criteria and methods.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A., Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Arvis, J.F., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, Ch., Raj, A. (2014). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Washington: The World Bank.
 3. Chandra, Ch., Grabis, J. (2016). Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions, and Applications. New York: Springler
 4. Chojnicki, Z. (1992). Współczesne problemy gospodarki przestrzennej. W: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Poznań: Wyd. UAM.
 5. Ciesielski, M. (2006). Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8.
 6. Coyle, J.J., Bardi, E., Langley, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 7. Fechner, I. (2007). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 8. Frankowska, M. (2016). Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości - próba usystematyzowania koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki (w druku).
 9. Gołembska, E. (1999). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa, Poznań: PWN.
 10. Kawa, A. (2010). Konfigurowanie łańcucha dostaw. W: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: PWE.
 11. Koźmiński, A.K. (1999). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWE.
 12. Montoya-Torres, J.R., Ortiz-Vargas, D.A. (2014). Collaboration and Information Sharing in Dyadic Supply Chains: A Literature Review over the Period 2000-2012. Estudios Gerenciales, 30.
 13. Mucchielini, J.L., Puech, F. (2006). Le choix de la localisation : le cas des multinationales françaises en Europe. Problèmes économiques, 2.909, dossier «Les stratégies d'entreprises dans la mondialisation».
 14. Murphy, P.R., Wood, D.F. (2011). Nowoczesna logistyka. Warszawa: Helion.
 15. Parysek, J.J. (2006). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
 16. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 17. Rodrigue, J.P. (2006). Transportation and the Geographical and Functional Integration of Global Production Networks. Growth and Change, 37 (4).
 18. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B. (2013). The Geography of Transport Systems. London: Routledge.
 19. Schary, P.B., Skjott-Larsen, T. (2002). Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Warszawa: PWN.
 20. Veltz, P. (2005). Mondialisation, villes et territoires. Paris : Presses Universitaires de France, collection «Quadrige».
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu