BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hebel Katarzyna (Uniwersytet Gdański), Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2015
Evolution of Transportation Postulatesregarding the Urban Travel of Residents of Gdynia in the Light of the Results of Marketing Research in the Years 1985-2015
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 63-71, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Transport miejski
Marketing research, City transport
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Badania postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich w Gdyni opierają się na 30 latach doświadczeń. W tym czasie zrealizowano 14 tur badań marketingowych zorganizowanych przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Katedrę Ekonomiki Transportu) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono ewolucję metodologii tych badań, w szczególności w zakresie doboru próby badawczej, identyfikacji najważniejszych postulatów przewozowych oraz ich hierarchizacji, a także warunków uznania za spełnione wybranych postulatów przewozowych. Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule udowodniono tezę, że w hierarchii postulatów przewozowych następują zmiany pod wpływem oddziaływania określonych uwarunkowań po stronie popytu i podaży, przy czym w ramach tych postulatów można wyodrębnić względnie stałą grupę uznawanych za najważniejsze i mniej ważne.(abstrakt autora)

The study on transportation postulates regarding the urban travels in Gdynia is based on 30 years of experience. At that time 14 rounds of marketing research organized by the Department of Transportation Market of University of Gdansk (formerly the Department of Transport Economics) and the Urban Transport Authority in Gdynia were completed. The article presents the evolution of the methodology of these studies, particularly in the field of the selection of research sample, the identification of the most important transportation postulates and their hierarchy, as well as the conditions for recognition the transportation postulates as full field. The analysis carried out in the article proves the thesis that the hierarchy of transportation postulates changes under the influence of specific conditions of the demand side and the supply side and that the postulates can be divided into relatively two constant groups considered as most important and less important.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hebel, K. (2007). Badania preferencji pasażerów i ich ocen dotyczących jakości transportu miejskiego na przykładzie Gdyni i Sopotu. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Odział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego, 83 (137), 198-200.
  2. Hebel, K., Grzelec, K., Wyszomirski, O. (2010). Badania potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych na przykładzie Gdyni. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Kompleksowe Badania Ruchu. Teoria i Praktyka. Doświadczenia Miast Polskich, 93 (152), 79.
  3. Hebel, K., Wyszomirski, O. (2003). Preferencje i zachowania komunikacyjne ludności miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2000. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Studia nad Transportem i Logistyką, 25, 123-124.
  4. Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: PWN.
  5. Wyszomirski, O. (1987a). Postulaty przewozowe - wg badań ankietowych. Transport Miejski, 6, 121.
  6. Wyszomirski, O. (1987b). Warunki dojazdów do pracy - wg badań ankietowych. Transport Miejski, 8, 182.
  7. Wyszomirski, O. (1988). Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej. Gdańsk: Wyd. UG.
  8. Wyszomirski, O., Grzelec, K. (1998). Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
  9. Wyszomirski, O. (red). (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wyd. UG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu