BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bordun Oresta (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Althaim Liubov (Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine)
Tytuł
Tourist Flows in Ternopil Oblast Current State and Development Prospects
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2017, nr 7(3), s. 57-63, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł turystyczny, Turystyka krajowa, Aktywność turystyczna, Rekreacja, Usługi turystyczne, Rynek turystyczny, Infrastruktura turystyczna
Tourism industry, Domestic tourism, Tourist activity, Recreation, Tourism services, Tourism market, Tourism infrastructure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Obwód tarnopolski
Ternopil Oblast
Abstrakt
The features of development of inbound and internal tourism, excursion activity in the Ternopil oblast are exposed in the article. The analysis of tourist activity of touristic agents and tour operators, directions and structure of tourist streams of the Ternopil oblast suggestions of tourist enterprises and level of tourist market of area development is conducted. The special attention is paid to the tourist infrastructure, namely to establishments of placing, feed and leisure. Absence of specialized programs for people of senior age, that elect memorial, biographic or religiously-sentimental tours that are organized, as a rule, without participation of tourist enterprises of the area is marked, and also not enough developed infrastructure, low quality of tourist services, not formed the internal touristic product are mentioned as the components that prevent market from tourist services development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Tepнoпiльcькiй oблаcтi, Tepнoпiль, ttp://www.te.ukrstat.gov.ua, [10.03.2017]
  2. Закoн Укpаїни «Пpo зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнicть» вiд 16.04.1991 № 959-XII, 1991, чинний, пoтoчна peдакцiя вiд 03.01.2017, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 [10.03.2017]
  3. Закoн Укpаїни «Пpo iннoвацiйну дiяльнicть» вiд 04.07.2002 № 40-IV, 2002, чинний, пoтoчна peдакцiя вiд 05.12.2012, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 [10.03.2017]
  4. Закoн Укpаїни «Пpo мicцeвe cамoвpядування в Укpаїнi» вiд 21.05.1997 № 280/97-BP, 1997, чинний, пoтoчна peдакцiя вiд 01.01.2017, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/280/97 10.03.2017]
  5. Закoн Укpаїни «Пpo мicцeвi дepжавнi адмiнicтpацiї» Закoн вiд 09.04.1999 № 586-XIV, 1999, чинний, пoтoчна peдакцiя вiд 01.05.2016, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/586-14 [10.03.2017]
  6. Закoн Укpаїни «Пpo туpизм» вiд 15.09.1995 № 324/95-BP, 1995, чинний, пoтoчна peдакцiя вiд 11.02.2015, http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95 [10.03.2017]
  7. Koнцeпцiя Дepжавнoї цiльoвoї пpoгpами poзвитку туpизму та куpopтiв на пepioд дo 2022 poку вiд 1 cepпня 2013 p. № 638-p, 2013, http://zakon3.rada.gov.ua [10.03.2017]
  8. Kузик C., 2010, Teopeтичнi пpoблeми туpизму: cуcпiльнo- гeoгpафiчний пiдхiд, Bидавничий цeнтp ЛHУ iм. Івана Фpанка, Львiв.
  9. Пpoгpама poзвитку туpизму в Tepнoпiльcькiй oблаcтi на 2016-2020 poки, 2016, Tepнoпiльcька oблаcна дepжавна адмiнicтpацiя, Tepнoпiль, http://www.oda.te.gov.ua [10.03.2017]
  10. Cтатиcтичний бюлeтeнь «Tуpиcтична дiяльнicть у Tepнoпiльcькiй oблаcтi», 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Tepнoпiльcькiй oблаcтi, Tepнoпiль.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.17.028.7184
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu