BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zrównoważona sprzedaż osobista
Sustainable Personal Selling
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 5-11, tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zrównoważony marketing, Sprzedaż osobista
Sustainable development, Sustainable marketing, Personal selling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony marketing to młody, dopiero kształtujący się obszar wiedzy, którego celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Jednym z jego elementów jest sprzedaż osobista. Zrównoważony marketing stawia sprzedaży osobistej nowe wyzwania. W literaturze brakuje kompleksowych, konkretnych rozwiązań dotyczących sprzedaży osobistej opartej na zasadach sustainability. Autor wypełnia tę lukę. W artykule wyjaśnia istotę zrównoważonej sprzedaży osobistej oraz przedstawia jej funkcjonowanie oparte na zrównoważonych zasobach. Opisuje również sylwetkę zrównoważonego sprzedawcy, który nadaje sprzedaży zrównoważony charakter i przyczynia się do jej powodzenia. Stosowanie zrównoważonej sprzedaży osobistej może w znacznym stopniu przyśpieszyć zrównoważony rozwój i poprawić jego rezultaty. (abstrakt oryginalny)

Sustainable marketing is a young, emerging knowledge area that aims to contribute to sustainable development. One of its elements is personal selling. Sustainable marketing creates new challenges for personal selling. The available literature does not contain comprehensive, specific solutions for personal selling based on the principles of sustainability. The author fills this gap. This article explains the essence of sustainable personal selling and presents its operation based on sustainable resources. The author also describes the profile of a sustainable seller who gives sustainable character to selling and contributes to its success. Applying sustainable personal selling can greatly accelerate sustainable development and improve its outcomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belz, F. i Peattie, K. (2010). Sustainability Marketing. John Wiley & Sons.
  2. Emery, B. (2012). Sustainable Marketing. New York: Pearson.
  3. Jeanrenaud, S., Jeanrenaud, J. i Gosling, J. (red.) (2017). Sustainable Business. A One Planet Approach. United Kingdom: John Wiley and Sons.
  4. Kadirov, D. (2010). Sustainable Marketing Systems. Berlin: VDM Verlag Dr. Muller.
  5. Leitner, K. (2010). Balanced Sustainability Marketing. Berlin: SVH Verlag.
  6. Luthans, F. i Doh, J. (2009). International Management. New York: McGraw-Hill.
  7. Martin, D. i Schouten J. (2014). Sustainable Marketing. Pearson.
  8. Pabian, A. (2014). Greenwashing i astroturfing. Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej. Marketing i Rynek, (4).
  9. Pabian, A. (2015). Zrównoważone ceny jako element marketingu mix. Marketing i Rynek, (4).
  10. WWF International (2016). Living Planet Report 2016. Risk and Resilience in a New Era. Switzerland: WWF International.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu