BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Szcześniak Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia mieszkańców wsi
Economic and Psychological Determinants of Life Quality Among Rural Areas Residents
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 52-57, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Wieś, Wyniki badań, Zmienne ekonomiczne
Quality of life, Village, Research results, Economic variables
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R21, R22
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wybranych ekonomiczno-psychologicznych wyznaczników jakości życia osób z terenów wiejskich. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniu wykorzystano kwestionariusz poczucia jakości życia, interpersonalną skalę motywacji związanej z przebaczeniem, skalę satysfakcji z życia oraz ankietę dotyczącą oceny sytuacji materialnej osoby badanej i jej otoczenia, opracowaną na podstawie literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują, że ogólne poczucie jakości życia pozytywnie koreluje ze zmiennymi psychologicznymi (satysfakcja z życia i przebaczenie) oraz większością wskaźników oceny sytuacji materialnej osób badanych. Na podstawie rezultatów badań określono, które zmienne psychologiczne i ekonomiczne pozwalają istotnie statystycznie przewidywać poziom ogólnego poziomu poczucia jakości życia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to discuss the quality of life of people from rural areas. The survey was conducted among 68 people living in rural areas in the voivodshipof Zachodniopomorskie. In the research the following questionnaires were used: the Quality of Life Questionnaire; Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRI M-12); Life Satisfaction Scale, and a short query, based on the literature of the subject, assessing the material situation of respondents and their opinion about their environment. The results indicate that overall quality of life positively correlates with psychological variables (satisfaction with life and forgiveness) and most indicators of the financial situation of the respondents. Based on the results of the study, it was determined which psychological and economic variables are statistically significant predictors of the overall level of quality of life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys Tadeusz. 2001. Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. [W] Jak żyć? wybrane problemy jakości, red. A. Wachowiak, 27-32. Poznań: Wydawnictwo Fundacji "Humaniora".
 2. Borys Tadeusz. 2008. "Propozycja siedmiu typologii jakości życia". Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko 9: 129-130.
 3. Czapiński Janusz, Panek Tomasz. 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/ Diagnoza_raport_2015.pdf.
 4. Diener Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Sharon Griffin. 1985. "The Satisfaction with Life Scale". Journal of Personality Assessment 49 (1): 71-75.
 5. Frąckowiak Tomasz. 2012. "Poczucie jakości życia osób długowiecznych". Psychologia Rozwojowa 17 (1): 101-115.
 6. Kryk Barbara, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. 2006. Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. [W] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce. red. D. Kopycińska, 95-110. Szczecin: Katedra Mikroekonomii.
 7. McCullough Michael E., Chris Rachal, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington, Susan Wade Brown, Terry L. Hight. 1998. "Interpersonal forgiving in close relationships: II. Theoretical 18 elaboration and measurement". Journal of Personality and Social Psychology 75 (6): 1586-1603.
 8. Paruzel-Czachura Mariola. 2013. "Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn". Studia Psychologica 13 (1): 5-24.
 9. Polak Ewa. 2016. "Jakość życia w polskich województwach - analiza porównawcza wybranych regionów". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 48 (416): 66-68.
 10. Sompolska-Rzechuła Agnieszka. 2013. "Jakość życia jako kategoria ekonomiczna". Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 301 (71): 127-140.
 11. Straś-Romanowska Maria. 2005. "Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę". Kolokwia Psychologiczne 13: 263-274.
 12. Straś-Romanowska Maria, Tomasz Frąckowiak. 2007. Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna). [W] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, J. Patkiewicz, 47-57. Wrocław: Wydawnictwo TWK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3215
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu