BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Andrzej (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), Wierucka Magdalena (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), Zejdler Katarzyna (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), Grochowska Alicja (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej : znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartości marki
Shaping the Image of Public Transport in Cities : Importance of Cognitive Similarity Theory in Brand Building
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 12-22, rys., tabl., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Komunikacja miejska, Transport miejski, Wartość marki, Budowanie marki
Marketing, Municipal transport, City transport, Brand value, Brand building
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing komunikacji miejskiej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie turystycznego i gospodarczego rozwoju miast, którego podstawą jest właściwa infrastruktura transportowa. Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metod wzrostu pozytywnego wizerunku środków transportu miejskiego. Badania zostały oparte na współczesnych, psychologicznych teoriach podobieństwa, w których została zdefiniowana empiryczna procedura zwiększania się podobieństwa spostrzeganych środków komunikacji miejskiej do ich ideału. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazały, że w kształtowaniu jak najlepszego wizerunku środków transportu komunikacji miejskiej należy skoncentrować się w komunikatach perswazyjnych bardziej na osłabianiu zidentyfikowanych cech negatywnych niż na wzmacnianiu cech pozytywnych. Metodologia zastosowanych badań pozwoliła w sposób ilościowy określić przewidywanie wpływu tych cech na polepszenie wizerunku publicznych środków transportu na rynku komunikacji miejskiej. Okazało się także, że środkom transportu miejskiego wiele brakuje do ideału, ale każdy z nich dysponuje dużym potencjałem, który może mieć przełożenie na wzrost częstości z ich korzystania, co wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem miast, równowagą ekologiczną i ochroną środowiska. (abstrakt oryginalny)

Marketing of public transport is particularly important in terms of tourism and economic development of cities, which is based on proper transport infrastructure. The research was aimed at elaborating methods of increasing the positive image of public transport. The research was based on contemporary psychological theories of similarity, in which an empirical procedure for the approximation of perceived public transport to its ideal was defined. The results of empirical studies have shown that in shaping the best image of public transport one should focus on weakening the identified negative features rather than enhancing positive ones in persuasive messages. The methodology used in the research allowed to quantitatively predict the impact of positive and negative features to improve the image of public transport in the transport market. Moreover, it turned out that urban transport is far from ideal, but has a large potential to increase in the frequency of its use, which is associated with decrease in air pollution, ecological balance and environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., Vohs, K.D. (2001). Bad Is Stronger Than Good. Review of General Psychology, 5 (4), 323-370.
 2. Dzik, B. i Tyszka, T. (2004). Czy zachowania ludzi są racjonalne? W: T. Tyszka (red.). Psychologia ekonomiczna (s. 39-75). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Falkowski, A. (2012). Poznawcze teorie podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki gospodarczej i politycznej. W: A. Falkowski i T. Zaleśkiewicz (red.). Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka (s. 261-332). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 4. Falkowski, A. i Sidoruk-Błach, M. (2017). Siła cech negatywnych w kształtowaniu się podobieństwa: Implikacje dla budowania wizerunku marki miasta. Psychologia Społeczna, 2 (41), 156-165.
 5. Falkowski, A. i Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.
 7. Kahneman D. i Tversky A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47 (2), 263-291.
 8. Keller, K.L. (2013). Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity. New Jersey: Prentice Hall.
 9. Kleine, R.E. i Kernan, J.B. (1988). Measuring the Meaning of Consumption Object's. An Empirical Investigation. Advances in Consumer Research, 15, 498-504.
 10. Lewicka, M., Czapiński, J. i Peeters, G. (1992). Positive-negative Asymmetry or 'When the heart needs a reason'. European Journal of Social Psychology, 22, 425-434.
 11. Łań, M. (2015). Porozmawiajmy o Warszawie przyszłości. Urząd Stołecznego Miasta Warszawy. Pozyskano z: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-o-warszawie-przysz-o-ci-0.
 12. Miasto 2077. (2016a). Mediolan zapłaci tym którzy przesiądą się na rower. Pozyskano z: http://www.miasto2077.pl/mediolan-zaplaci-ktorzy-przesiada-sie-na-rower.
 13. Miasto 2077. (2016b). Szwedzi chcą nagradzać jeżdżących rowerami. Pozyskano z: http://www.miasto2077.pl/szwedzi-chca-nagradzac-jezdzacych-rowerami.
 14. Ohman, A., Lundqvist, D. i Esteves, F. (2001). The Face in the Crowd Revisited. A Threat Advantage with Schematic Stimuli. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 381-396.
 15. Szalay, L.B. i Deese, J. (1978). Subjective Meaning and Culture. An Assessment through Word Associations. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 16. Tversky, A. (1977). Features of Similarity. Psychological Review, 84 (4), 327-352.
 17. Tversky, A. i Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, (5), 297-323.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu