BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta
Tytuł
W drodze do innowacji - droga mistrza
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 11-25, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Ekonomia, Transport, Innowacje
Economics, Transport, Innovations
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza
Burnewicz Jan
Abstrakt
Jan Burnewicz, nie jest zadaniem łatwym. Wszechstronność zainteresowań naukowych, bogaty dorobek naukowy i organizacyjny, działalność na płaszczyźnie krajowej i europejskiej, a wreszcie liczne umiejętności, pasje i zamiłowania Jubilata to główne wątki, których rozwinięcie wymagałoby stworzenia dużej monografii przedstawiającej pełnię życia Profesora, w ciekawych czasach dużych zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Z tego względu ogromnym wyzwaniem jest pokazanie osoby Profesora na paru stronach artykułu. Inspiracją tematu opracowania jest osobowość Szanownego Jubilata, nieustannie będącego w drodze w różnych wymiarach tego słowa, a jednocześnie pozostającego otwartym na szerokie horyzonty wyzwań otaczającej Go rzeczywistości, gotowego do podejmowania ryzyka wdrażania wszelkich innowacji. Trudne sprawy i nowe tematy naukowe to wyzwania dla Profesora, które pobudzają ciekawość prawdziwego naukowca i stają się inspiracją do nieustannego rozwoju. Profesor Jan Burnewicz jest ekonomistą badającym systemy transportowe na tle przemian gospodarczo-społecznych oraz procesy innowacyjne, które uznaje za główną formę zmian cywilizacyjnych pozwalających na trwały i zrównoważony wzrost jakości życia. Jest autorem ponad 500 prac naukowych, w tym: 53 książek i rozdziałów w książkach, 114 artykułów naukowych, 132 referatów na konferencjach naukowych, 134 raportów z niepublikowanych prac badawczych i 83 innych opracowań naukowych. Nie sposób jest wymienić na łamach niniejszego opracowania wszystkich publikacji. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Moje siebie oglądanie, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu