BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrałek Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sustainable Consumption in a Trap: Attitude-Behavior Gap and Its Rationalization
Zrównoważona konsumpcja w pułapce: niezgodność postaw i zachowań oraz jej racjonalizacja
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 281-289, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Konsumpcja, Zachowania konsumenta
Sustainable consumption, Consumption, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01; E21; D12
summ., streszcz.
Abstrakt
Podstawowym wnioskiem badań nad zrównoważoną konsumpcją jest ustalenie, że pomimo pozytywnych postaw wobec samej idei zrównoważenia konsumenci stosunkowo rzadko zachowują się zgodnie z jej zasadami. Próby wyjaśnienia tego zjawiska nazwanego niezgodnością postaw i zachowań nie doprowadziły dotąd do jednoznacznych ustaleń. Część autorów, powołując się na teorię planowego zachowania przyczyny istnienia niezgodności upatruje w procesie racjonalizacji. Celem artykułu jest opisanie zjawiska niezgodności postaw i zachowań, wyjaśnienie technik racjonalizacji i ich zidentyfikowanie w zachowaniach polskich konsumentów. Cel ten osiągnięto przedstawiając wyniki analizy literatury oraz wybrane wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród polskich konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The main finding which derives from the research on sustainable consumption discloses that although consumers' attitudes toward the concept of sustainability are positive, individuals relatively rarely follow sustainability rules in their daily life. This phenomenon called attitude-behavior gap has not been clearly explained. Some authors, relying on Ajzen's theory of planned behavior, seek to clarify it through the lens of rationalization techniques. The objective of this article is to describe the phenomenon of attitude-behavior gap as well as to explain the techniques of rationalization and identify them on the example of Polish consumers. This goal is achieved by presenting the results of literature analysis and introducing selected outcomes of qualitative field research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [access: 25.01.2017].
 2. Ajzen I., From intentions to actions: A theory of planned behavior, [In:] Kuhl J., Beckman J. (eds.), Action-control: From cognition to behavior, Springer, Heidelberg 1985.
 3. Ajzen I., Martin Fishbein's Legacy: The reasoned action approach, "The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science", vol. 640, March 2012.
 4. Ajzen I., The theory of planned behaviour: Reactions and reflections, "Psychology and Health", vol. 26, no. 9, September 2011.
 5. Boulstridge E., Carrigan M., Do consumers really care about corporate responsibility? Highlighting the consumer attitude-behaviour gap, "Journal of Communication Management", vol. 4, issue 4, 2000.
 6. Caruana R., Carrington M. J., Chatzidakis A., "Beyond the attitude-behaviour gap: Novel perspectives in consumer ethics": Introduction to the Thematic Symposium, "Journal of Business Ethics", vol. 136, 2016.
 7. Chatzidakis A., Hibbert S., Smith A. P., Why people don't take their concerns about fair trade to the supermarket: The role of neutralization, "Journal of Business Ethics", vol. 74, 2007.
 8. Cowe R., Williams S., Who are the ethical consumers?, The Co-operative Bank, Manchester 2000.
 9. Di Giulio A., Fisher D., Schäfer M., Blättel-Mink B., Conceptualizing sustainable consumption: toward an integrative framework, "Sustainability: Science, Practice & Policy", vol. 10, issue 1, 2014.
 10. Drexhage J., Murphy D., Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations Headquarters, New York 2010, http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf [access: 21.03.2016].
 11. Fritsche I., Predicting deviant behavior by neutralization: Myths and findings, "Deviant Behavior", vol. 26, issue 5, 2005.
 12. Gregory-Smith D., Smith A., Winklhofer H., Emotions and dissonance in "ethical" consumption choices, "Journal of Marketing Management", vol. 29, nos. 11 - 12, 2013.
 13. Gruber V., Schlegelmilch B. B., How techniques of neutralization legitimize norm- and attitude-inconsistent consumer behavior, "Journal of Business Ethics", vol. 121, 2014.
 14. Harris L. C., Daunt K. L., Deviant consumer behavior: A study of techniques of neutralization, "Journal of Marketing Management", vol. 27, nos. 7-8, July 2011.
 15. Jones E., Rationalization in every-day life, "The Journal of Abnormal Psychology", vol. 3, no. 3, 1908.
 16. Madden T. J., Scholder Ellen P., Ajzen I., A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action, "Personality and Social Psychology Bulletin", vol. 18, no. 1, 1992.
 17. McGregor S. L. T., Conceptualizing immoral and unethical consumption using neutralization theory, "Family and Consumer Sciences Research Journal", vol. 36, no. 3, March 2008.
 18. Minor W. W., Techniques of neutralization: A reconceptualization and empirical examination, "Journal of Research in Crime and Delinquency", vol. 18, July 1981.
 19. Norwegian Ministry of the Environment, Report from the Oslo Ministerial Roundtable Conference on Sustainable Production and Consumption, Oslo Symposium, 1994.
 20. Onel N., Mukherjee A., Understanding environmentally sensitive consumer behavior: An integrative research perspective, "World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", vol. 11, no. 1, 2015.
 21. Reichel J., Czas Ziemi. Natura - człowiek - ekonomia, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków 2006.
 22. Rosenbaum M. S., Kuntze R., Ross Wooldridge B., Understanding unethical retail disposition practice and restraint from the consumer perspective, "Psychology & Marketing", vol. 28, no. 1, January 2011.
 23. Schrader U., Thøgersen J., Putting sustainable consumption into practice, "Journal of Consumer Policy", no. 34, 2011.
 24. Sedlacko M., Martinuzzi A., Rrøpke I., Videira N., Antunes P., Towards a systemic understanding of sustainable consumption and economic growth, [In:] Sustainable Consumption Transitions Series, issue 1, SCORAI Europe Workshop Proceedings: Sustainable Consumption During Times of Crisis First Trans-Atlantic SCORAI Workshop, May 1, 2012, Bregenz, Austria.
 25. Shaw D., Shiu E., Clarke I., The contribution of ethical obligation and self-identity to the theory of planned behaviour: An exploration of ethical consumers, "Journal of Marketing Management", vol. 16, issue 8, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.281
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu