BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Piotr (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce
Potential and Forecast for Use of Agricultural Biogas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 64-70, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Biogaz, Prognozowanie, Wyniki badań
Renewable energy, Biogas, Forecasting, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q42, Q47
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju sektora biogazu w Polsce. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku udział tego sektora w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych ulegnie podwojeniu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to identify changes and dynamics of development of biogas sector in Poland. On the basis of developed models of development tendencies, which were characterized by the ability to explain the described phenomena, projections of renewable energy generation in Poland were presented up to 2030. From the presented research it is expected that by 2030 the share of this sector in the generation of renewable energy will be doubled.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett Harold J., Chandler Morse. 1968. Ekonomika zasobów naturalnych. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 2-121.
 2. Biernat Krzysztof, Paulina Dziołak, Wojciech Gis, Andrzej Żółtowski. 2012. The Baltic Biogas Foresight: Desk study on wider range of biogas production options and experiences including production potential scenarios for the Baltic Sea Region. Warszawa: Baltic Biogas Bus European Project.
 3. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00081, dostęp 27.03.2017.
 4. GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa.
 5. Linke Bernd. 2013. Country Report Germany, IEA Bioenergy Task 37. http://www.biogas.cn/UpLoadEditor/file /20140116/20140116162141_1930.pdf, dostęp 28.06.2017.
 6. Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs. 2016. Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 7. MG (Ministerstwo Gospodarki). 2009. Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD) (2013/C 198/09).
 9. "Renewable Energy. Not a toy". 2015. The Economist April 11-17 2015: 55-56.
 10. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. COM(2012)0595-C7-0337/2012-2012/0288(COD).
 11. Rosołek Konrad A., Anna Santorska, Aneta Więcka. 2013. "Polski rynek PV w liczbach". Czysta Energia 10: 28-30.
 12. Smil Václav. 1999. "Crop residues: agriculture's largest harvest". BioScience 49 (4): 299-308.
 13. URM (Urząd Rady Ministrów). 2010. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3217
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu