BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herda-Kopańska Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Efekty mnożnikowe w rolnictwie
Multiplier Effects in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 79-84, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Wyniki badań
Agriculture, Rural development, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, Q10
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wnioski wypływające z przeglądu literatury dotyczącej badań nad efektami mnożnikowymi występującymi w rolnictwie. Wyjaśniono, czym jest mnożnik, następnie omówiono efekty mnożnikowe występujące w sektorze rolniczym. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań analizujących efekty mnożnikowe w rolnictwie. Można stwierdzić, że rozwój rolnictwa przyczynia się do tworzenia efektów mnożnikowych nie tylko w rolnictwie, ale również w innych sektorach gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the conclusions stemming from the literature review concerning studies on multiplier effects present in the agriculture. Firstly, the concept of a multiplier is presented. Then, multiplier effects in the agriculture are described. Finally, based on a literature review, results of studies on multiplier effects in the agriculture are discussed. Following the conducted literature review study it can be concluded that the development of agriculture creates multiplier effects not only in the agriculture, but also in the other sectors of the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach Alan, Yuriy Gorodnichenko. 2012. "Measuring the Output Responses to Fiscal Policy". American Economic Journal: Economic Policy 4 (2): 1-27.
 2. Block Steven, Peter Timmer. 1994. Agriculture and economic growth: Conceptual issues and the Kenyan experience. HIID Development Discussion Paper 498. USA: Harvard Institute for International Development.
 3. Bose Sukanya, N.R. Bhanumurthy. 2013. Fiscal Multipliers for India. New Delhi: NIPFP.
 4. Delgado Christopher, Peter Hazell, Jane Hopkins, Valerie Kelly. 1994. "Promoting Intersectoral Growth Linkage in Rural Africa through Agricultural Technology and Policy Reform". American Journal of Agricultural Economics 76 (5): 1166-1171.
 5. Delgado Christopher, Jane Hopkins, Valerie Kelly. 1998. "Agricultural Linkages in Sub-Saharan Africa". IFPRI Research Report 107.
 6. Gorzelak Aleksander, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda, Barbara Wieliczko. 2017. "Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (350): 3-28, doi:10.5604/00441600.1232982.
 7. Haggblade Steven, Peter Hazell, James Brown. 1989. "Farm-Nonfarm Linkages in Rural Sub-Saharan Africa". World Development 17 (8): 1173-1201.
 8. Hazell Peter, Steven Haggblade. 1990. Rural-urban growth linkages in India. World Bank Working Paper 430. Washington: World Bank.
 9. Kulawik Jacek. 2015. "Globalne i europejskie determinanty WPR". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (345): 38-58, doi:10.5604/00441600.1184585.
 10. Rangarajan Chakravarthi. 1982. Agricultural Growth and Industrial Performance in India. IFPRI Research Report 33. Washington: International Food Policy Research Institute.
 11. Snodgrass Don. 2014. Agricultural transformation in sub-Saharan Africa and the Role of the Multiplier: A Literature Review. usa: USAID LEO Report 4.
 12. Wieliczko Barbara, Agnieszka Kurdyś-Kujawska. 2015. Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 13. Zawalińska Katarzyna. 2009. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR-PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3219
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu