BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Witrowa-Rajchert Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Różnorodność środków aromatyzujących, ich skład chemiczny a zapis na etykietach
Variety of Food Aromas, Their Chemical Composition and Labelling
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 300-309, bibliogr. 23 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Technologia, Żywność, Artykuły spożywcze, Badanie produktów spożywczych, Poznanie zmysłowe, Oznakowanie produktów spożywczych
Technology, Food, Foodstuffs, Food products study, Sensory perception, Food labeling
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I12
streszcz., summ.
Abstrakt
Dlaczego będąc przeziębionymi nie odczuwamy smaku potraw? Jaką rolę w odbiorze smaku odgrywa zmysł węchu? Dlaczego w przypadku pozostałych dodatków do żywności na etykiecie zapisane są konkretne nazwy związków chemicznych, ewentualnie ich nr "E", a w przypadku aromatów spożywczych nie? Kiedy stosuje się zapis na etykiecie "naturalny aromat X z innymi naturalnymi aromatami", kiedy "naturalny środek aromatyzujący X", kiedy "naturalny aromat", a kiedy "aromat"? Celem artykułu jest pokazanie znaczenia zmysłu węchu w obiorze wrażeń smakowo-zapachowych, omówienie składu chemicznego aromatów i ich zapisu na produktach spożywczych. (abstrakt oryginalny)

Why, when we have a cold, we don't feel taste of food? What role does the sense of smell play in the perception of taste? Why in case of other food additives, names of specific chemical compounds, or their E number are written on the label, but in the case of food aromas it is not written? When on the label is used 'natural aroma X with other natural aromas' when 'natural flavouring X' when 'natural aroma' and when 'aroma'? The aim of this article is to demonstrate the importance of the sense of smell in taste perception, discussion about chemical composition of food aromas and their record on food labels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Kostyra E. (2007), Sensoryczna analiza żywności, (w:) Gawęcki J. ,Baryłko-Pikielna N. (red.), Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 2. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009), Sensoryczne badania żywności - podstawy, metody, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 3. Bogacz-Radomska L., Pietkiewicz J.J. (2009), Przegląd metod otrzymywania aromatów stosowanych do aromatyzowania żywności, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 57(1).
 4. Breer H. (2003), Olfactory receptors: molecular basis for recognition and discrimination of odors, "Analytical and Bioanalytical Chemistry", No. 377.
 5. Brud W.S., Konopacka-Brud I.K. (2009), Podstawy perfumerii, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź.
 6. Buck L.B. (2004), Olfactory receptors and odor coding in mammals, "Nutrition Reviews", No. 64(11).
 7. Chen D., Dalton P. (2005), The effect of emotion and personality on olfactory perception, "Chemical Senses", No. 30.
 8. Dorland W.E., Rogers J.A. (1977), The fragrance and flavor industry, Dorland Company, New Jersey.
 9. Druri M. (2008), Aromaty spożywcze, najnowsze trendy w produkcji i zastosowaniu, "Przemysł Spożywczy", nr 62(8).
 10. Hoffmann B. (2005), Nośniki aromatów, "Cukiernictwo i Piekarstwo", nr 9.
 11. Jiang Y., King J.M., Prinyawiwatkul W. (2014), A review of measurement and relationships between food, eating behavior and emotion, "Trends in Food Science & Technology", No. 36.
 12. Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E., Stolarzewicz I. (2009), Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji zapachowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 13. Longo M.A., Sanroman M.A. (2006), Production of food compounds, "Food Technology and Biotechnology", No. 44(3).
 14. Newerli-Guz J., Śmiechowska M., Piotrzkowska J. (2009), Substancje aromatyzujące jako składniki herbatek ziołowo-owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 61.
 15. Potargowicz E. (2008), Węch - niedoceniany zmysł człowieka, "Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej", nr 62.
 16. Rapiejko P. (2006), Zmysł węchu, "Alergoprofil", Vol. 2, nr 4(7).
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.
 18. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K. (2003), Kompendium dodatków do żywności, Hortimex, Konin.
 19. Schrader J., Etschmann M.M.W., Sell D., Hilmer J.M., Rabenhorst J. (2004), Applied biocatalysis for the synthesis of natural flavour compound-current industrial processes and future prospects, "Biotechnology Letters", No. 26.
 20. Trytek M., Paduch R., Fiedurek J., Kandefer-Szerszeń M. (2007), Monoterpeny - stare związki, nowe zastosowania i biotechnologiczne metody ich otrzymywania, "Biotechnologia", nr 1(76).
 21. Wright J. (2004), Flavor Creation, Allured Publishing Corporation, USA.
 22. Zawirska-Wojtasiak R. (2007), Substancje generujące wrażenia zmysłowe, (w:) Gawęcki J. ,Baryłko-Pikielna N. (red.), Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 23. (www 1) http://www.pfpz.pl (zakładka aromaty) [dostęp: 15.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu