BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Redlicki Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Borowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW
The Use of the Fama - French Three-Factor Model at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 153, s. 81-102, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Model Famy i Frencha
Assets, Fama-French model
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Gil, G12, G14
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiony został model trzyczynnikowy Famy-Frencha. Zbadane zostały możliwości jego wykorzystania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedstawione rezultaty badania, dotyczącego okresu od kwietnia 2004 do czerwca 2015, wskazują na dobre dopasowanie oszacowanego, za pomocą metody najmniejszych kwadratów, modelu do stóp zwrotu z portfeli skonstruowanych na podstawie kapitalizacji oraz poziomu BV/MV. Model słabiej radzi sobie z opisywaniem zwrotów z portfeli o średniej kapitalizacji ze względu na ich wyższe stopy zwrotu w porównaniu z małymi i dużymi spółkami.(abstrakt oryginalny)

The paper introduces the Fama-French three-factor model and explores the possibilities to apply it at the Warsaw Stock Exchange. Presented results of the study conducted for the period April 2004 - June 2015 confirm that the model estimated using the ordinary least sąuares method fits well stock returns on capitalization-based portfolios and the BV/MV ratio. The model performs less successfully with regard to the description of returns on medium capitalization portfolios due to their higher rates of return compared with smali and large companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bali R., Anomalies in Relationships between Securities' Yields and Yield-Surrogates, "Journal of Financial Economics" 1978, vol. 6.
 2. Banz R., The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics" 1981, vol. 9.
 3. Basu S., The Relationship between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Fnrther Evidence, "Journal of Financial Economics" 1983, vol. 12.
 4. Bhandari L., Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, "Journal of Finance" 1988, vol. 43.
 5. Carhart M., On Persistence in Mutual Fund Performance, "Journal of Finance" 1997, vol. 52.
 6. Czpiewski L., Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 854. Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW 101
 7. Czapkiewicz A., Skalna I., The CAPM and Fama-French Models in Poland, "Przegląd Statystyczny" 2010, vol. 57.
 8. Czapkiewicz A., Skalna I., Użyteczność stosowania modela Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, "Banki Kredyt" 2011, vol. 42.
 9. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Fama E., Two Pillars of Asset Pricing, "The American Economic Review" 2014, vol. 104.
 11. Fama E., French K., The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, vol. 47.
 12. Fama E., French K., Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, vol. 33.
 13. Fama E., French K., Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, "Jour nal of Finance" 1995, vol. 50.
 14. Fama E., French K., Size, Value, and Momentum in International Stock Returns, "Journal of Financial Economics" 2012, vol. 105.
 15. Fama E., French K ., A five-factor asset pricing model, "Journal of Financial Economics" 2015, vol. 116.
 16. Gibbons M., Ross S., Shanken A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, "Econometrica" 1989, vol. 57.
 17. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Opisy indeksów, "GPW.pl", 09.11.2015, http://static.gpw.pl/pub/liles/PDF/indeksy/zmiana2/2015_03_31_WIG.pdf
 18. Kuszewski T., Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja oraz weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy, w: Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 19. Merton R., An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, "Econometrica" 1973, vol. 41.
 20. Olbryś J., Three Factor Market Timing Models with Fama and French's Spread Variables, "Operations Research and Decisions" 2010, vol. 20.
 21. Rosenberg B., Reid K., Lanstein R., Persuasive Evidence of Market Inefficiency, "Journal of Portfolio Management" 1985, vol. 11.
 22. Sharpe W., Capital Assets Prices: A Theory of Market Eąuilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 1964, vol. 19.
 23. Vassalou M., The Fama-French factors as proxies for fundamental economic risks, Working paper, Columbia University, New York 2000.
 24. Zaremba A., Cross-sectional asset pricing models for the Polish market, http://ssrn
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu