BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce i ich aktywność zawodowa
The Informal Caregivers of Disabled Adults in Poland and Their Labour Market Activity
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 8, s. 36-41, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Opieka długoterminowa, Aktywność zawodowa ludności, Praca
Disabled people, Long-term care, Activity rate of population, Labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie głównych cech społeczno-demograficznych osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz ustalenie w jakim stopniu owe cechy współwystępują z aktywnością zawodową na rynku pracy. Analiza empiryczna wykorzystuje dane indywidualne pochodzące z "Diagnozy Społecznej" z 2015 roku. Opracowanie ograniczone jest tylko do osób, które były w wieku produkcyjnym. Wyniki analizy wskazują, że wśród opiekunów nieformalnych powszechne jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, a tylko około jedna trzecia opiekunów była aktywna zawodowa. Wyniki analizy regresji wskazują, że brak aktywności zawodowej zwiększa intensywność udzielanej opieki nieformalnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explore the employment-related characteristics of people who provide unpaid care to adult disabled people in Poland. The empirical analysis uses data from the 'Social Diagnosis' survey from 2015. The study is confined solely to informal caregivers who are in the working age. The results show that early retirement is widespread among caregivers and that only approximately one third of the caregivers worked. The results of the regression analysis show that luck of employment among caregivers increases intensity of care. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska-Kmon A. (2015), Determinanty sprawowania opieki nad starszymi rodzicami w świetle danych badania GGS-PL, "Studia Demograficzne", nr 2, s. 39-60.
 2. Bakalarczyk R. (2015), Opiekunowie poza państwem opiekuńczym - o wykluczeniu osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi i polityce społecznej, która mogłaby temu przeciwdziałać, w: W. Anioł, R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek, Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 69-102.
 3. Bakalarczyk R. (2016), Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, niepublikowana rozprawa doktorska.
 4. Bauer J.M., Sousa-Poza A. (2015), Impacts of Informal Caregiving on Caregiver Employment, Health, and Family, "Journal of Population Ageing", No. 8, p. 113-145.
 5. Bień B., red. (2006), Family caregiving for the elderly in Poland, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Poznań.
 6. Błędowski P. (2012), Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań, s. 393-406.
 7. Bolin K., Lindgren B., Lundborg P. (2008), Your next of kin or your own career? Caring and working among the 50+ of Europe, "Journal of Health Economics", No. 27, p. 718-738.
 8. Carmichael F., Ercolani M.G. (2016), Unpaid caregiving and paid work over life-courses: Different pathways, diverging outcomes, "Social Science and Medicine", No. 156, p. 1-11.
 9. Furmańska-Maruszczak A. (2015), Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 17-20.
 10. He D., McHenry P. (2016), Does Formal Employment Reduce Informal Caregiving?, "Health economics", Vol. 25, p. 785-928.
 11. Heitmueller A. (2007), The chicken or the egg? Endogeneity in labour market participation of informal carers in England, "Journal of Health Economics", Vol. 26, p. 536-559.
 12. Van Houtven C.H., Coe N.B., Skira M.M. (2013), The effect of informal care on work and wages, "Journal of Health Economics", Vol. 32, p. 240-252.
 13. Jacobs J.C., Laportea A., Van Houtven C.H., Coytea P.J.C. (2014), Caregiving intensity and retirement status in Canada, "Social Science and Medicine", Vol. 102, p. 74-82.
 14. Kotsadam A. (2011), Does informal eldercare impede women's employment? The case of European welfare states, "Feminist Economics", Vol. 17, p.121-144.
 15. Lilly M.B., Laporte A., Coyte P.C. (2010), Do they care too much to work? The influence of caregiving intensity on the labour force participation of unpaid caregivers in Canada, "Journal of Health Economics", Vol. 29, p. 895-903.
 16. Orczyk J., Żukowski M., red. (2007), Aktywizująca polityka społeczna, "Zeszyty Naukowe", Vol. 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Ratajczak-Tuchołka J. (2010), Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Sowa A.,Topińska I. (2016), ESPN Thematic Report on worklife balance measures for persons of workingage with dependent relatives, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission, Bruksela.
 19. Stypińska J., Perek-Białas J. (2014), Working carers in Poland - successful strategies of reconciliation of work and care of an older adult, "Anthropological Notebooks", Vol. 20, p. 87-103.
 20. Urbaniak B. (2017), Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 1-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu