BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górak Mariusz (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Infrastructural Investments as a Factor Which Determines the Location of Storage Facilities
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1457-1467, tab., bibliogr. 16 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Inwestycje publiczne, Drogi, Infrastruktura, Magazynowanie
Public investment, Road, Infrastructure, Storage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Implementation of infrastructural investments is a key factor contributing to the development potential of a region. The current law in force, regulating the implementation of infrastructural public purpose investments, simplifies the actions leading to terrain acquisition for road investments. The research shows a significant dependence between access to public roads and demand for storage facilities. From an entrepreneur's point of view, the necessary condition for further development is implementation of infrastructural investments. Locating the investments in the vicinity of traffic routes is a strategic decision, closely related to the field of business. Too long distances combined with poor condition of road infrastructure generate additional transport costs. This fact is directly reflected in the limited economic and development potential of particular regions. In the studied case, the theoretical value of statistics (27.868) is almost a half of the calculated value (54.27). Therefore, the null hypothesis is rejected. Calculations carried out at assumed significance level α = 0.0005, clearly prove, that there is a close correlation between the size of the company, and the choice of the location of the additional storage space with regard to access to infrastructure such as public roads. The carried out analysis confirms the fact, that the enterprise size is directly linked with the selection of location for its additional storage facilities and the transport costs between the locations significantly influence the decisions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzińska M., Prus B. 2017. Poziom uwarunkowań społeczno-gospodarczych gmin, a skuteczność i wielkość pozyskanego wsparcia z funduszy UE na realizacje inwestycji infrastrukturalnych - studium przypadków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ I (1).
 2. Litwin U., Piech I. 2013. Wpływ planowania przestrzennego na wartość krajobrazu na przykładzie "strefy przemysłowej" wsi Morzychna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 (2 (Jun 2013)).
 3. Pluta M., 2016. Spatial planning in poland in the context of 'inspire' rules and amendment to the spatial planning and development act1 . Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 159-168.
 4. Siejka M. 2012. Aktualizacja zasad nabywania gruntów pod drogi publiczne oraz ich wyceny w celu ustalania odszkodowań z tego tytułu w aspekcie obowiązujących przepisów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01.
 5. Siejka M. 2015. Optymalny wybór lokalizacji inwestycji w gospodarce nieruchomościami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ IV (2 (Nov 2015)).
 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440). [Act of March 21st 1985 on public roads (Journal of Laws 2016, item 1440)]. (in Polish)
 7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147). [Act of August 21st 1997 on real-estate management (Journal of Laws 2016, item 2147)]. (in Polish)
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778). [Act of March 27th 2003 on spatial planning and spatial management (Journal of Laws 2016, item 778)]. (in Polish)
 9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297). [Act of March 28th 2003 on railway transport (Journal of Laws 2015, item 1297)]. (in Polish)
 10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.). [Act of April 10th 2003 on special rules of preparation and implementation of investments in the field of public roads (Journal of Laws 2015, item 2031 as amended)]. (in Polish)
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. prawo budowlane (Dz. 2016 r. poz. 290). [Act of July 7th 2004 building law (Journal of Laws 2016, item 290)]. (in Polish)
 12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2016 r. Nr 353). [Act of October 3rd 2008 on providing information about environment and its protection, participation of the society in environmental protection and evaluations of environmental impact (Journal of Laws 2016, item 353)]. (in Polish)
 13. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, z późn. zm.). [Act of February 12th 2009 on special rules of preparation and implementation of investments in the field of public aerodromes (Journal of Laws 2009 No. 42, item 340 as amended)]. (in Polish)
 14. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1537). [Act of May 7th 2010 on support of development and services of telecommunication networks (Journal of Laws 2016, item 1537)]. (in Polish)
 15. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966). [Act of July 8th 2010 on special rules of preparation for implementation of investments in the field of flood prevention structures (Journal of Laws 2015, item 966)]. (in Polish)
 16. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2015 poz. 1265, z późn. zm.). [Act of July 24th 2015 on preparation and implementation of strategic investments in the field of transmission networks (Journal of Laws 2015, item 1265 as amended)]. (in Polish)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.111
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu