BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażewicz Józef (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Żarski Jacek (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Dudek Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Influence of Sprinkler Irrigation and Nitrogen Fertilization on the Quality of Malt and Wort from Barley Grains
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1469-1481, tab., bibliogr. 25 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Nawozy sztuczne, Nawadnianie, Wyniki badań
Corn productions, Artificial fertilizer, Irrigation, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the research was the evaluation of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on some selected features of the quality of malt and wort from 'Marthe' and 'Mauritia' malting barley grains. The field experiment was carried out in the years 2010-2012 at the Research Station of the University of Science and Technology in Mochełek near Bydgoszcz. As a result of 3-year field experiment and laboratory test of grain, malt and wort, it was found that introducing sprinkler irrigation into the production process of malting barley is a step justified by the obtained quality effects. It was found that in the case of irrigated malting barley cultivations nitrogen fertilization at the rate of 30 kg∙ha-1 provides (in relation to control, non-irrigated treatment) the highest values of such parameters as weight of the technical barley crops, content of protein, extractivity of Pilsen type malt, amount of obtained wort and simplified mashing efficiency. The combination of sprinkler irrigation of malting barley plants with their nitrogen fertilization at the increased rates of 60 and 90 kg∙ha-1, resulted in the following effect - high mass of the usable grain of crops remained but their quality deteriorated. Malt produced from malting barley fertilized with nitrogen at the rates of 60 and 90 kg∙ha-1, in spite of applied sprinkler irrigation, was characterized by unacceptable - from the technological point of view - increased content of protein in malt in the amount of over 11.5% d.m., as well as huge decrease in malt extractivity (even by 2%) and lower, simplified mashing efficiency (below 70%). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analytica-EBC., (1998). Verlag Hans Carl Getranke - Fachverlag, Nurnberg.
 2. Albrizio R., Todorovic M., Matic T., Stellacci A.M., (2010). Comparing the interactive effects of water and nitrogen on durum wheat and barley grown in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 115: 179-190.
 3. Bertholdsson N. O., (1999). Characterization of malting barley cultivars with more or less stable grain protein content under varying environmental conditions. European Journal of Agronomy, 10: 1-8.
 4. Borówczak F., Rębarz K., (2010). Efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych systemów uprawy jęczmienia jarego odmiany Stratus w zależności od deszczowania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(3): 29-32.
 5. Drupka S., (1976). Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL Warszawa.
 6. Halvorson A.D., Reule C.A., (2007). Irrigated, no-till corn and barley response to nitrogen in Northern-Colorado. Agronomy Journal, 99: 15211529.
 7. Łabędzki L., (2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 7-18.
 8. Klockiewicz-Kamińska E., (2007). Ocena jakości browarnej jęczmienia w Polsce. W: Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej pod red. J. Błażewicza. XII Szkoła Technologii Fermentacji. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 118-126.
 9. Koźmiński C., Michalska B., (2010). Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie. In: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce (red.) C. Koźmiński, B. Michalska i J. Leśny. Uniwersytet Szczeciński, 9-54.
 10. Kunze W., (1999). Technologia piwa i słodu. Piwochmiel Spółka z o.o.
 11. Liszewski M., Błażewicz J., Kozłowska K., Zembold-Guła A., Szwed Ł., (2011). Wpływ nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica, 28(1): 40-49.
 12. Mollah M.S., Paul N.K., (2011). Responses of irrigation and fertilizer on the growth and yield of Hordeum vulgare L. Journal of Scientific and Industrial Research, 46(3): 369-379.
 13. Molina-Cano J.L., (1987). The EBC Barley and Malt Committee Index for the evaluation of malting quality in barley and use in breeding. Plant Breeding, 98: 249-256.
 14. Moreno A., Moreno M.M., Ribas F., Cabello M.J., (2003). Influence of nitrogen fertilizer on grain yield of barley Hordeum vulgare L.) under irrigated conditions. Spanish Journal of Agricultural Research, 1(1): 91-100.
 15. Nowak L., Chylińska E., Dmowski Z., (2005). Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w zróżnicowanej dawce na skład chemiczny ziarna jęczmienia browarnego uprawianego na glebie lekkiej w rejonie Wrocławia. Acta Scientarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 4(2): 69-76.
 16. Pecio A., (2002). Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wielkości i jakości plonu ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica, 4(76): 4-112.
 17. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S., (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1: 51-63.
 18. Rzemieniuk T., (2007). Skutki technologiczne i ekonomiczne katastrofalnych zbiorów surowców piwowarskich. Część I. Jęczmień. In: Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej (red.) J. Błażewicz. XII Szkoła Technologii Fermentacji. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 143-154.
 19. Szwed Ł., Tomaszewska-Ciosk E., Błażewicz J., (2014). Simplified mashing efficiency. Novel method for optimization of food industry wort production with the use of adjuncts. Polish Journal of Chemical Technology, 16, 3: 36-39.
 20. Qureshi Z.A., Neibling H., (2009). Response of two-row malting spring barley to water cutoff under sprinkler irrigation. Agricultural Water Management, 96: 141-148.
 21. Thompson T.L., Ottman M.J., Riley-Saxton E., (2004). Basal steam nitrate tests for irrigated malting barley. Agronomy Journal, 96: 516-524.
 22. Wojtasik D., (2004). Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej. Cz. II. Plon i jakość ziarna. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 3(2): 131-142.
 23. Żarski J., Dudek S. (2005). Wpływ deszczowania na plonowanie jęczmienia browarnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 506: 575-582.
 24. Żarski J., (2006). Potrzeby i efekty nawadniania zbóż. Rozdział w pracy zbiorowej Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL Poznań, 383-404.
 25. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Błażewicz J., Zembold-Guła A,. (2013). Ocena wpływu deszczowania i nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu dwóch odmian jęczmienia browarnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/I/2013: 77-92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.112
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu