BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Magdalena (University of Agriculture in Krakow), Ślusarski Marek (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Selected Aspects of Creation of a Multi-Dimensional Cadastre in Poland
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1483-1491, tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Gospodarka gruntami, Zagospodarowanie przestrzenne
Real estate cadastre, Land economy, Spatial development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Considerations on the needs and opportunities of introducing multidimensional cadastre have been carried out for several years all over the world, including Poland. The European Union provides the Member States with a legal framework in the form of a standard governing the development of widely understood land administration systems. The cadastre as a source of information about the lands and their owners must first of all enable the proper management of the land. The basic aspect that we encounter in the discussion on the cadastre is the identification of the land parcel and the rights in rem of particular subjects. Registration of rights in the layer system is the core of a multi-dimensional cadastre. Harmonization of all regulations affecting the functioning of the cadastre will be a basic condition of a 3D cadastral parcel definition and creation of a multidimensional cadastre in Poland. The paper proposes a layer system of cadastral parcels, which derives from the current definition of parcel, taking into account the ownership of a traditional parcel along with the space above and below the ground and its constituent parts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act (1965). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) [Act of 23 April 1965 - The Civil Code (Journal of Laws of 1964, No. 16, item 93, as amended)]
 2. Bieda A. (ed.) (2015). Kierunki rozwoju katastru nieruchomości. Rzeszów: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie [Directions of real estate cadastre development Rzeszów School of Engineering and Economics]
 3. Bydłosz J. (2012). Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce. Roczniki Geomatyki, t. X, 3(53), 47-54. [The multi-dimensional cadastre and its implementation conditions in Poland. Annals of Geomatics t. X, 3(53), 47-54]
 4. Dimopoulou E., Elia E. (2012). Legal Aspects of 3D Property Rights, Restrictions and Responsibilities in Greece and Cyprus. 3rd International Workshop on 3D Cadastres: Developments and Practices, 25-26 October 2012, Shenzhen, China
 5. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 march 2007 establishing an infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE)
 6. Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM) (ISO/DIS 19152:2012) prEN ISO 19152
 7. Góźdź K., Parzyński Z., Radzio W. (2014). Polski kataster nieruchomości jaki element INSPIRE. Roczniki Geomatyki, t.XII, 1(63), 51-66 [Polish real estate cadastre as the element of INSPIRE. Annals of Geomatics t.XII, 1(63), 51-66]
 8. Karabin M. (2013). Koncepcja modelowego ujęcia katastru 3D w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej [A concept of a model approach to the 3D cadastre in Poland. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]
 9. Regulation (2001). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1034) [Regulation of Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on land and buildings registration (consolidated text, Journal of Laws of 2016 item 1034)]
 10. Śliwiński Ł. (2012). Informacja katastralna. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. Nr 1, 201-219 [Cadastral information. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. Nr 1, 201-219]
 11. www.gdmc.nl/3DCadastres/realization - webside of FIG Joint Commission 3 and 7 Working Group on 3D Cadastres).(access:10.04.2017)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu