BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiec Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sukcesja po szwedzku na przykładzie rodziny Wallenbergów
The Swedish Way of Succession in the Wallenberg Family Firms
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 177-190, rys., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja
Family-owned business, Succession
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Niniejszy artykuł opisuje koncepcję zarządzania portfelem firm przez rodzinę Wallenbergów. W szczególności skoncentrowano się na przedstawieniu wielowątkowego procesu sukcesji wypracowanego przez tę rodzinę. Dodatkowo w artykule poruszono filary dobrego zarządzania kultywowane przez rodzinę Wallenbergów, a także wartości, którymi rodzina ta kieruje się, zarządzając rodzinnym majątkiem. (fragment tekstu)

This article presents family firms in Sweden and in particular analyzes the succession of the Wallenberg enterprising family. This family plays an important role in Sweden and in the Scandinavian economy as well. The article begins with outlining the characteristics of family firms in Sweden with their future challenges. Then it focuses on outlining the Wallenberg family and its recipe for the successful succession. It presents the genealogy tree with some observable patterns, e.g. regarding preferred names in the family. Next the family sphere (Wallenbergsfären) is explained with some requirements of the next generation to step into the family firm. Based on this sphere some values and norms of the Wallenbergs were provided and explained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson D. (1983), Vad gör kapitalisterna? En läsebok om ägandet i Sverige, Tidens Förlag, Stockholm.
 2. Brundin E., Johansson A.W., Johannisson B. i in. (2012), Familjeföretagande: Affärer och känslor, SNS Förlag, Stockholm.
 3. Brunk T., Wahman M. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues. Country Fiche Sweden, KMU Forschung Austria.
 4. Carlsson R.H. (2001), Ownership and Value Creation. Strategic Corporate Governance in the New Economy, John Wiley & Sons.
 5. Drucker P.F. (1998), Management's New Paradigms, "Forbes", 10.05.
 6. Hoppe G., Nylander G., Olsson U. (1993), Till landets gagn. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992, S-E-Banken.
 7. Karlsson Stider A. (2000), Familjen & Firman, EFI, Handelshögskolan, Stockholm.
 8. Jeżak J., Winnicka-Popczyk A., Popczyk W. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 9. Lindgren H. (1994), Aktivt ägande. Investor under växlande konjunkturer, EHF, Handelshögskolan, Stockholm.
 10. Lindgren H. (2003), Esse non videri. Om värderingar och självbilder i den wallenbergska familjetraditionen [w:] Y. Hasselberg, P. Hedberg, M. Larsson (red.), I samma båt: uppsatser i finans - och företagshistoria tillägnade, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.
 11. Lindgren H. (2012), The long-term viability of the Wallenberg family business group: The role of "a dynastic drive" [w:] A. Perlinge, H. Sjögren (red.), Biographies of the Financial World, Gidlunds Förlag, EHFF Institute for Economic and Business History Research.
 12. Lewandowska A. (2015), Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej, Lewandowska i Partnerzy, Poznań.
 13. Maccoby Berglof A. (2013), At home: Marcus Wallenberg, "Financial Times", 5.04.
 14. Olsson U. (1986), Bank, familj och företagande: Stockholms Enskilda Bank 1946-1971, Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.
 15. Safin K., Pluta J. (2013), Stan i kierunki badań nad procesami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie [w:] A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie I, t. XIV, z. 6, Łódź.
 16. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 17. Ward J.L. (1987), Keeping the Family Business Healthy, Jossey-Bass, San Francisco.
 18. The Wallenbergs. Sweden's Enduring Business Dynasty, "The Economist", 12.10.2006.
 19. Förvaltningsberättelse - Bolagsstyrningsrapport (2014), "Investor".
 20. PwC (2014), Family Business Survey 2014 Sverige. En värld i ständig förändring.
 21. Global Family Business Index [online], http://familybusinessindex.com, dostęp: 11 lutego 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu