BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji
The Socio-economic Development Model Based on Human Capital - from the Perspective of the Regulation School
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 82-90, rys., bibliogr. 23 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Model rozwoju, Kapitał ludzki
Social economic development, Evaluation model, Human capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B52, H51, I15, J24
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia programu badawczego francuskiej szkoły regulacji jest powojenny dynamiczny i trwały wzrost gospodarczy oparty na specyficznym fordowskim systemie. Od dekompozycji tego systemu celem szkoły jest między innymi sformalizowanie modelu, który stałby się następcą systemu fordowskiego. Zdaniem regulacjonistów perspektywa historyczna wskazuje, że zmiany w kapitale ludzkim, wynikające z antropogenezy człowieka, generowane w sektorze opieki zdrowotnej i edukacji, mogą stać się podstawą oryginalnego modelu długotrwałego rozwój społeczno- gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The starting point of the French Regulation School research is post-war dynamic and sustained economic growth based on a specific fordist system. Since the decomposition of fordism, the aim of the school has been the formalization of the alternative regime, which could become the successor of this system. According to the Regulation School the historical perspective suggests that changes in the human capital resulting from human anthropogenesis, generated in the sector of healthcare and education, can become the basis of long-term socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., 1964, Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Columbia University Press. New York, http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.
 2. Boyer R., 1986, Théorie de la régulation, une analyse critique, La Découverte, Paris.
 3. Boyer R., 2000, Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, "Economy and Society", Vol. 29/1, p. 111-145, http://dx.doi.org/10.1080/030851400360587.
 4. Boyer R., 2002, La croissance, début du siècle. De l'octet au gène, Albin Michel, Paris.
 5. Boyer R., 2015, L'essor du secteur de la santé annonce-t-il un modèle de développement anthropogénétique?, "Revue de la régulation", Vol. 17, http://regulation.revues.org/11159 (dostęp: 03.09.2016 r.).
 6. Clévenot M., 2008, Les difficultés à nommer le nouveau régime de croissance, "Revue de la régulation", No. 3/4, http://regulation.revues.org/7606 (dostęp: 10.09.2016 r.).
 7. Cohen D., 2004, Les ressorts de la croissance, Sciences Humaines, No. 151, p. 42-45.
 8. Esping-Andersen G., 2008, Childhood investments and skill formation, "International tax and Public Finance", Vol. 15, p. 14-49, http://dx.doi.org/10.1007/s10797-007-9033-0.
 9. Kozioł W., 2011, Rozwój rachunku kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Kożuch B., 1998, Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, "Przedsiębiorczość i konkurencyjność", z. 12, Warszawa.
 11. Liberda B.Z., Maj E., 2009, Idee i nowoczesny wzrost [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, PTE, Warszawa.
 12. Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", Vol. 22, No. 1, p. 3-42, http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7.
 13. Mincer J., 1958, Investment in human capital and personal income distribution, "The Journal of Political Economy", Vol. 66, No. 4, s. 281-302, http://dx.doi.org/10.1086/258055.
 14. Olesiuk A., 2009, Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce. Economicus, Szczecin.
 15. Petit P., 1999, Structural forms and growth regimes of the post-fordist era, "Review of Social Economy, Vol. 57, issue 2, p. 220-243, http://dx.doi.org/10.1080/00346769900000037.
 16. Pęciak R., 2013, Regulacje i kryzysy w świetle francuskiej szkoły regulacji [w:] Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, red. J. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 20-35.
 17. Pęciak R., 2015, Geneza podejścia regulacyjnego we francuskiej teorii regulacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401, Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 373-382, https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.34.
 18. Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 19. Romer P.M., 1989, Human capital and growth: theory and evidence, NBER Working Papers, No. 3173, National Bureau of Economic Research, Inc, http://dx.doi.org/10.1016/0167-2231(90)90028-J.
 20. Schultz T.W., 1961, Investment in human capital, "The American Economic Review", Vol. 51, No. 1, p. 1-17.
 21. Schultz T.W., 1972, Human capital: policy issues and research opportunities, "Economic Research: Retrospect and Prospect", Vol. 6, Human Resources, NBER, http://www.nber.org/books/schu72-1 (dostęp: 03.09.2016 r.).
 22. The Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department of Labor, http://www.bls.gov/emp/ep_table_201.htm (dostęp: 15.09.2016 r.).
 23. The Economic Research at The Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org (dostęp: 10.09.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu