BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Kuna-Marszałek Anetta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przewagi konkurencyjne mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji na przykładzie firm z województwa łódzkiego
Competitive Advantages of Micro and Small Enterprises in the Process of Internationalization on the Example of the Companies from the Region of Lodz
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 239-255, tab., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne Polski
Micro-enterprise, Small business, Enterprise internationalization, Competitive advantage, Direct investments, Polish foreign investments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena przewag konkurencyjnych posiadanych i wykorzystywanych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego w procesie ich aktywnej internacjonalizacji (ZIB). Analiza atutów podmiotów została dokonana w oparciu o badanie ankietowe (ankieta bezpośrednia) przeprowadzone w latach 2014-2015 w ramach projektu NCN Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. (fragment tekstu)

Due to the ongoing process of globalization of the world economy and technological progress, internationalization has become a common strategy of the development, not only for medium and big enterprises, but as well for micro and small companies. However, main ownership advantages, which are necessary for successful foreign investments, differ significantly among the companies of different size. Therefore, the aim of the article is to identify and assess the main competitive advantages of micro and small enterprises which trigger their process of active internationalization (FDI). The survey has been conducted on the basis of questionnaire addressed to companies located in the region of Lodz. Main findings show that micro and small enterprises followed varied modes of internationalization (step-by-step paths vs. spontaneous internationalization), but most of them do not enjoy a dominant competitive position either on the home or foreign market. Main advantages are related to the human capital (elasticity, client service, know-how) and good quality of goods. What is most important, however, is that FDI allow long-term development of a mother-company and contribute to the strengthening of its market value in both the local, national, and international. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliber R.Z. (1970), A theory of direct foreign investment [w:] Ch.P. Kindleberger (red.), The International Corporation, Cambridge.
 2. Buckley P.J., Casson M. (1976), The Future of the Multinational Enterprise, Macmillan Press Ltd., London.
 3. Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J. (2015), Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego, WUŁ, Łódź.
 4. Czaja-Cieszyńska H. (2009), Internacjonalizacja jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 532, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 14.
 5. Daszkiewicz N. (2015), Internationalisation of born global from theoretical perspective, "Problemy Zarządzania", t. 13, nr 1(51).
 6. Dunning J.H. (1973), The Determinants of International Production, "Oxford Economic Papers", no. 25.
 7. Dunning J. H. (1979), Explaining Changing Patterns of International Production: In Defence of the Eclectic Theory, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 41 (4).
 8. Dunning J. H. (1980), Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, "Journal of International Business Studies", vol. 11 (1).
 9. Fahey L. (1989), Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 10. Fonfara K., Łuczak M. (2009), Przegląd podstawowych modeli internacjonalizacji firmy - aspekty behawioralne [w:] K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 11. Frąckiewicz E., Ćwiertunia A. (2015), Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 863, "Studia Informatica", nr 36.
 12. Gajowiak M. (2014), Małe i średnie przedsiębiorstwa przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolski w procesie internacjonalizacji, "Economics and Management", nr 2.
 13. Guisinger S. (2001), From OLI to OLMA: Incorporating Higher Levels of Environmental and Structural Complexity into the Eclectic Paradigm, "International Journal of the Economics of Business", vol. 8 (2).
 14. Hill Ch.W., Hwang P., Kim W.Ch. (1990), An Eclectic Theory of The Choice of International Entry Mode, "Strategic Management Journal", vol. 11 (2).
 15. Hymer S. (1960), The International Operations of National Firms. A Study of Direct Investment, Massachusetts Institute of Technology, Oxford.
 16. Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Market Commitments, "Journal of International Business Studies, vol. 8 (1).
 17. Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, "Journal of International Business Studies", vol. 40 (9).
 18. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases, "The Journal of Management Studies", vol. 12 (3).
 19. Kalinic I., Forza C. (2012), Rapid internationalization of traditional SMEs: Between gradualist models and born globals, "International Business Review", vol. 21(4).
 20. Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A. (2015), Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", t. 2, nr 41.
 21. Knickerbocker F.T. (1973), Oligopolistic Reaction and the Multinational Enterprise, Harvard Graduate School of Business Administration, Boston.
 22. Knight G., Cavusgil T. (2005), A Taxonomy of Born-global firms, "Management International Review", vol. 4 (35).
 23. Kojima K. (1973), A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, "Hitotsubashi Journal of Economics", vol. 4 (1).
 24. Lejko I., Bojnec S. (2011), The internationalisation of Slovenian SMEs: The born global concept in transition economies, 12th Management International Conference, Portorož, Slovenia.
 25. Magee S.P. (1980), International Trade, McGraw Hill, New York.
 26. Magee S.P. (1981), The Appropriability Theory of the Multinational Corporation, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", vol. 458 (1).
 27. Nowiński W., Nowara W. (2011), Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 28. OECD (2014), SME Internationalisation: Characteristics, Barriers and Policy Options, ISOM/SYM/014.
 29. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 30. Sapienza H.J., Autio E., George G. i in. (2006), A Capabilities Perspective on the Effects of Early Internationalization on Firm Survival and Growth, "Academy of Management Review", vol. 31 (4).
 31. Tresca R. (2013), Global Business Networks and Competitiveness of SMEs, "Emerging Issues in Management", no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu