BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wydajność pracy a outsourcing w sektorze MŚP w Polsce
Labour Productivity and Outsourcing in Polish Small and Medium Enterprises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 257-271, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wydajność pracy, Outsourcing
Small business, Labour efficiency, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest: dokonanie krótkiego przeglądu literatury dotyczącej oddziaływania zwłaszcza offshoringu na produktywność pracy w gospodarkach wysoko rozwiniętych, przeprowadzenie pomiaru produktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz porównawczej analizy wstępnej zależności pomiędzy outsourcingiem a produktywnością pracy w wymienionej grupie podmiotów. (fragment tekstu)

Increasing of labour productivity is one of the most significant way, improving the efficiency and competitiveness of enterprises. On the level of this productivity influence several factors, including outsourcing that has become very popular tool among different entities in the last three decades. The aim of this article is to analyse the level of labour productivity of Polish small and medium enterprises (SME), based on the aggregated data, coming from the period between 2005-2013 and to conduct a preliminary analysis of the relationship between outsourcing and labour productivity. This preliminary analysis suggests that especially outsourcing services can contribute to the growth of labour productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiti M., Wei S.J. (2009), Service offshoring, productivity and employment: Evidence from the U.S., "The World Economy", vol. 32, no. 2.
 2. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy (2009), PARP, Warszawa.
 3. Cadarso A.A., Gomez N., Lopez L. A, Tobara M.A., Offshoring, Services Outsourcing and Productivity in Spanish Manufactures, http://www.academia.edu/1392577/OFFSHORING_SERVICES_OUTSOURCING_AND_PRODUCTIVITY_IN_SPANISH_MANUFACTURES, dostep: 01.09.2015.
 4. Fernandez-Araaoz C., Iqbal S., Ritter J. (2015), Firmy rodzinne dają lekcje przywództwa, Harvard Business Review Polska.
 5. Girma S., Görg H., Outsourcing, Foreign Ownership, and Productivity: Evidence from UK Establishment-level Data, Review of International Economics 2004, vol. 12, no. 15.
 6. Grześ A. (2015a), Outsourcing a poziom zatrudnienia i koszty pracy w sektorze MŚP w Polsce jako dominującym środowisku firm rodzinnych, cz. 1 [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. I., Łódź.
 7. Grześ A. (2015b), Outsourcing a poziom zatrudnienia i koszty pracy w sektorze MŚP w Polsce -empiryczna weryfikacja zależności badanych zjawisk ekonomicznych, cz. 2 [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. I., Łódź.
 8. GUS, Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013, stat.gov.pl, dostęp: 11.02.2016.
 9. Jerzembowska M. (red.) (2011), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 10. Kozioł L. (2007), Metodyczne aspekty oceny produktywności [w:] Prace z zakresu procesu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, Kraków.
 11. Lawrence R.Z. (1994), Trade, multinationas, & labor, "NBER Working Paper", nr 4836, National Bureau of Economic Research.
 12. Los B., Timmer M.P., de Vries G.J. (2015), How Global are Global Value Chains? A New Approach to Measure International Fragmentation, "Journal of Regional Science" vol. 55(1).
 13. Michel B., Rycx F. (2011), Productivity gains and spillovers from offshoring, IZA DP, no. 5768, June.
 14. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2012), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 15. Pawlak Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 (2013), PARP, Warszawa.
 17. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 18. Winkler D. (2010), Services Offshoring and its Impact on Productivity and Employment: Evidence from Germany, "World Economy", vol. 33(12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu