BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych - wyniki badań empirycznych
Environment and its Impact on the Functioning of Family Businesses - Results of Empirical Studies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 273-284, rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Family-owned business, Enterprise environment, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena otoczenia i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych. Badania przeprowadzone zostały w okresie XI.2015-I.2016 na grupie 140 firm rodzinnych prowadzących działalność w województwie śląskim. (fragment tekstu)

Turbulence of the environment is one of the most characteristic features of today's conditions of management, which requires fast changes and reactions in the process of managing organisations and forces adaptation to surrounding conditions. This refers in particular to the sector of small and medium-sized enterprises, which are largely represented by family businesses. The aim of this paper is the evaluation of the environmentand its impact on the functioning of family businesses operating on the market in Silesian Voivodeship. Conducted studies have shown how entrepreneurs evaluate the external environment of the company and to what extent the external environment of family businesses impacts their economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen Q., Hou W., Li W. i in. (2014), Family Control, Regulatory Environment, and the Growth of Entrepreneurial Firms: International Evidence. Corporate Governance, "An International Review", vol. 22, Issue 2.
 2. De Massis A., Ding S., Kotlar J. i in. (2013), The Effect of Family Involvement on R&D Expenses: The Case of Property Rights Protection in China, University of Bergamo.
 3. Firmy rodzinne w Polsce 2014 (2015), PARP, Warszawa [online], http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/597/22006.pdf, dostęp: 2 lutego 2016.
 4. Frank M.Z., Goyal V.K. (2003), Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 67, No 2.
 5. Gorzeń-Mitka I. (2013), Doskonalenie jako paradygmat zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] Gorzeń-Mitka I. (red.), Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 6. http://portal.firmyrodzinne.eu/erelacje/zarzadzanie-w-burzliwym-otoczeniu-przedsiebiorstwa-w-oparciu-o-zintegrowany-system, dostęp: 21 stycznia 2016.
 7. Jeżak J. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 8. Lemańska-Majdzik A. (2015), Determinanty satysfakcji zawodowej w ocenie pracowników przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych - wyniki badań własnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, t. 16, cz. 3, z. 7.
 9. Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2015), Selected Aspects of Family Company Management in Employees View in Poland, Aktualne problemy podnikovej sfery 2015, Zbornik vedeckych prac, Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava.
 10. Mason R.B. (2007), The External Environment's Effect on Management and Strategy. A Complexity Theory Approach, "Management Decision", vol. 45, Issue 1.
 11. Okręglicka M. (2013), Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach a budowanie przewagi konkurencyjnej [w:] Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w turbulentnym otoczeniu. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 12. Patel V.K., Pieper T.M., Hair Jr. J.F. (2012), The Global Family Business: Challenges and Drivers for Cross-Border Growth, "Business Horizons", vol. 55, Issue 3.
 13. Projekt badawczy PARP (2015), Panel Polskich Przedsiębiorstw, Koniunktura i otoczenie biznesu 2014, Firmy rodzinne w Polsce 2014, Warszawa [online] www.badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/597/22006.pdf, dostęp: 4 lutego 2016.
 14. Raport (2014), Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość, sierpień 2014 [online], www.firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf, dostęp: 31 stycznia 2016.
 15. Raport (2015), Strategia intuicja. Profesjonalizacja firm rodzinnych 2015 [online] www.badaniefirmrodzinnych.pl//files/Raport-Badanie-Firm-Rodzinnych-2015-Blackpartners.pdf, dostęp: 20 stycznia 2016.
 16. Taneja S., Pryor M.G., Humphreys J.H. i in. (2013), Strategic Management in an Era of Paradigmatic Chaos: Lessons for Managers, "International Journal of Management", vol. 30, Issue 1.
 17. Tomski P. (2011), Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", Zarządzanie nr 1.
 18. Vallejo-Martos M.C., Antequera-Solis J.M., Ruiz-Jiménez M.C. (2013), Are Family Firms More Harmonious Organisations?: An Analysis of the Effects of Organisational Harmony on Their Performance, International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour (BizStrategy), Global Science and Technology Forum, Singapore.
 19. Ziółkowska B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu