BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Determinanty sukcesu mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie badań firm rodzinnych - ujęcie regionalne
Determinants of Success of Micro Enterprise on the Basis of Researches in Family Business - the Regional Approach
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 285-301, rys., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukces przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Micro-enterprise, Family-owned business, Success of the company, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W artykule sformułowano hipotezę badawczą, iż zastosowanie współczesnych metod zarządzania w mikroprzedsiębiorstwie przyczynia się do jego rozwoju (zwłaszcza zarządzanie wiedzą). Wyniki badań prezentowane w artykule dotyczą w szczególności korzyści z zastosowania współczesnych metod zarządzania wiedzą. W referacie przedstawiono wyniki badań czynników sukcesu mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim w aspekcie możliwości zastosowania badań czynników sukcesu jako współczesnej metody zarządzania. (fragment tekstu)

The ability of adjustment of enterprises to the changing conditions in environment is one of the pivotal factors, deciding about the success on a market. The turbulent changes in environment need the correct recognition of the character of those changes and their structure and direction. The main problems are to choose the methods of marketing researches of success factors to recognize different aspects in a comprehensive way. The aim of the article is to define the success factors and identify the threats and opportunities in SMMEs. In the article, the effects of researches in Kujawsko-Pomorskie and Mazowieckie voivodeships are presented. The separate researches were conducted in SMMEs by direct interviews and via Internet with participation of students from 2nd year of study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny (2014), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, 2013, www.stat.gov.pl, Warszawa.
 2. Janczewska D. (2012), Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+ R do sektora MŚP, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Zarządzanie Logistyczne, t. XIII, z. 16, Łódź.
 3. McCann G., DeMoss M. i in. (2003), Educational Needs of Family Businesses: Perceptions of University Directors, "Family Business Review", vol. 16, no. 4, December.
 4. Polskie Radio, 13.11.2013.
 5. RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (2010), Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor, Warszawa.
 6. Raport z badania firm rodzinnych w Polsce (2009), PARP, Warszawa.
 7. Roszyk-Kowalska G. (2004), Kluczowe kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe", nr 46, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Skowronek-Mileczarek A. (2013), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 9. Sułkowski Ł., Marjański A. (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOIK , Toruń.
 10. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 11. Thurik R., Wennekers S. (2004), Entrepreneurship, small business and economic growth, "Journal of Small Business and Enterprise development", vol. 11, no.1.
 12. Więcek-Janka E., Kujawińska A., Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług", nr 595(55), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 13. Winnicka-Popczyk A., Popczyk W., Jeżak J. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu