BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marjańska Justyna (Społeczna Akademia Nauk), Staniszewska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Empowerment - bariery i obawy delegowania uprawnień rodzinnych menedżerów : studium przypadku firmy rodzinnej
Empowerment - Barriers and Fears Delegation of Family Managers : a Case Study of a Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 319-332, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Empowerment, Menedżer, Przedsiębiorstwo rodzinne
Empowerment, Manager, Family-owned business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza potencjalnych barier i obaw obu stron, silnie zaangażowanych w działalność biznesu rodzinnego. (fragment tekstu)

The specificity of family business owners forces strategic thinking, also in the context of the future run their business. Succession of the linked inseparably associated with the transfer of responsibilities and authority successors. Emopowerment seems to be a natural phenomenon, aimed eventually to transfer the company. This raises strong emotions and fears both the transferors rights and family members that these powers are transferred. The aim of the article is to analyze the potential barriers and concerns of both parties, and a strong family engaged in the family business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernais J., Ingram J., Kraśnicka T. (2007), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, AE, Katowice.
 2. Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. BECK, Warszawa.
 3. Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, PWN, Warszawa.
 4. Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Koźmiński A. (2008), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 6. Gkorezis P., Hatzithomas L., Petridou E. (2011), Impact of Leader's Humor on Emploees' Psychological Empowerment: the Moderating Role of Tenure, "Journal of Managerial Issues", vol. XXIII.
 7. Griffin Ricky W. (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Krawczyk-Bryłka B. (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu, Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr 4, cz. 1, Gdańsk.
 9. Parker T. (2004), University of Louisiana at Monroe, A Multi-Level Family Business Choice Model: A Dichotomous Approach, "The Coastal Business Journal", vol. 3, no. 1.
 10. Ugboro I.O. (2006), Organizational Commitment, Job Redesign, Employee Empowerment and Intent to Quit Among Survivors of Restructuring and Downsizing, "Journal of Behavioral and Applied Management", no. 7(3), May.
 11. Plunkett L.C., Fournier R. (1991), Participative Management-Implementing empowerment, John Wiley and Sons, Inc.
 12. Smith J. (2000), Empowerment, Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Helion, Katowice.
 13. Wellins R., Byham W., Wilson J. (1991), Empowered teams, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.
 14. Whittle R., Stevens Robin C. (2016), Changing Organizations from Within, Gower, http://www.gpmfirst.com/books/changing-organizations-within, dostęp: 02.05.2016.
 15. http://advisors.td.com/public/projectfiles/bf93ffc5-4b0a-4aa1-a86d-8a2da224a343.pdf, dostęp: 2.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu