BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne skutki globalnego kryzysu gospodarczego w opinii przedsiębiorców rodzinnych branży meblarskiej
Economic Consequences of the Global Crisis as Seen by Family Entrepreneurs of the Furniture Industry
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 333-345, rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przemysł meblarski, Kryzys gospodarczy
Family-owned business, Furniture industry, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu było zapoznanie się z opiniami przedsiębiorców działających na rynku meblarskim na temat wpływu globalnego kryzysu gospodarczego zarówno na koniunkturę branży meblarskiej w Polsce, jak i sytuację poszczególnych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Financial crisis, which has began on the market of subprime lending in the United States in the year 2007, in a short time transformed into a global economic crisis. To a greater or less degree, the crisis affected economies of all countries. In particular, the negative consequences of the situation upset companies functioning in branches, which depend on foreign markets. Such industries comprise Polish furniture industry as around 90% of its sold production is destined abroad. The following article presents research findings conducted among small and medium-sized furniture enterprises. The analyses were carried out at the turn of 2013 and 2014. The survey was conducted in 90 furniture companies, including 26 family businesses. A key tool for the researcher was the questionnaire. The research aimed to cover the views of family entrepreneurs on the subject of economic consequences of the global economic crisis for the home furniture industry and other individual companies functioning on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, "Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31.
 2. Bandura-Madej W. (2002), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart, Warszawa.
 3. Barton R. (2007), Crisis management, Oxford Press Publisher.
 4. Gierszewska G. (2002), Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji [w:] B. Kozera, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 5. Grzegorzewska E. (2013), Tendencje zmian płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 1.
 6. Grzegorzewska E., Niziałek I., Olkowicz M. (2014), The impact of clustering on the innovativeness of furniture industry, "Management and Production Engineering Review", vol. 5, no. 2, June.
 7. Grzegorzewska E., Stasiak-Betlejewska R. (2014), The influence of global crisis on financial liquidity and changes in corporate debt of the furniture sector in Poland, Drvna Industrija, vol. 65, no. 4.
 8. Hermann Ch. (1963), Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, "Administrative Science Quarterly", nr 8; za: Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 9. Mitroff I.I., Pearson Ch.M. (1998), Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
 10. Nosek A., Pietrzak A. (2009), Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów - na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego [w:] W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1995), t. 3, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Więckowska M., Grzegorzewska E. (2014), Eco-design as a strategic way to competitiveness in global markets for furniture family-owned MSMEs, "Journal of Intercultural Management", vol. 6, no. 4, December. Wilczyński R. (2009), Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego [w:] W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy, a polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa.
 14. Zelek A. (2002), Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd organizacji", nr 2.
 15. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu