BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Katarzyna (University of Warsaw)
Tytuł
Entrepreneurship of Women and Men in Poland - Job Changes or Becoming a Firm Owner
Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce - zmiany pracy a decyzja o założeniu firmy
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2017, vol. 16, nr 1, s. 83-108, rys., tab., aneks, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Mężczyzna, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Samozatrudnienie
Woman, Men, Entrepreneurship, Entrepreneur, Self-employment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Wcześniejsze badania pokazały, że kobiety rzadziej decydują się na założenie firmy. Jedną z kwestii, na którą warto zwrócić uwagę, jest pytanie o to, czy charakterystyki kobiet i mężczyzn, którzy podjęli decyzję o założeniu firmy, różnią się od charakterystyk osób, które zmieniły miejsce pracy.
Cel badań. W artykule bada się różnice i podobieństwa między charakterystykami kobiet i mężczyzn, którzy zdecydowali się założyć firmę, a tymi, którzy zmienili miejsce pracy.
Metodologia. W badaniu wykorzystuje się dane z badania "Diagnoza Społeczna 2015 - warunki i jakość życia Polaków". Do zweryfikowania zależności została wykorzystana metoda drzew decyzyjnych. Wśród badanych czynników można wymienić: poziom wykształcenia, wiek, region, wielkość miejscowości, zmienne społeczne i psychologiczne.
Kluczowe wnioski. Badanie pokazało, że stan cywilny i kapitał społeczny są charakterystykami istotnymi dla kobiet, które założyły firmę, podczas gdy dla mężczyzn, którzy podjęli decyzję o założeniu firmy, istotne okazały się długość okresu bezrobocia i doświadczenie zawodowe za granicą. (abstrakt oryginalny)

Background. Previous studies have established a negative relationship between becoming a firm owner and gender. A question may arise if there are any differences between those who change their job to wage employment and people who set up a company.
Research aims. This study examines the differences and similarities between women and men who switched to entrepreneurship and those who changed their job to labour employment.
Methodology. Data from the Social Diagnosis 2015 - Objective and Subjective Quality of Life in Poland Survey are used to examine the relationship. The study uses a classification tree to examine the differences. The factors examined are as follows: education level, age, region, size of the city, social variables, and psychological characteristics.
Key findings. We find that marital status and social capital are important for women who switched into entrepreneurship, while length of unemployment and experience in working abroad are significant for male entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, P.S., & Kwon, S.W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. The Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 2. Bergmann, H. & Sternberg, R. (2006). The Changing Face of Entrepreneurship in Germany. Small Business Economics, 28(2-3), 205-221.
 3. Bentolila, S., Michelacci, C. & Suarez, J. (2010). Social Contacts and Occupational Choice. Economica, London School of Economics and Political Science, 77(305), 20-45.
 4. Blanchflower, D.G. & Oswald, A.J. (1998). What Makes an Entrepreneur? Journal of Labor Economics, 16(1), 26-60.
 5. Carrasco, R. (1999). Transition to and from Self-employment in Spain: An Empirical Analysis. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(3), 315-341.
 6. Cowling, M. & Taylor, M. (2001). Entrepreneurial women and men: Two different species? Small Business Economics, 16(3), 167-176.
 7. Davidsson, P. & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.
 8. Dawson, Ch., Henley, A. & Letreille, P.L. (2014). Individual Motives for Choosing Self-employment in the UK: Does Region Matter? Regional Studies, 48(5), 804-822.
 9. Devece, C.A., Palacios-Marques, D. & Fernandez, R. (2011). Entrepreneurship Research in Service Industries: a Literature Classification and Trend Analysis. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(4), 479-493.
 10. Evans, D.S. & Leighton, L.S. (1989). Some empirical aspects of entrepreneurship. The American Economic Review, 79(3), 519-535.
 11. Edwards, L. & Field-Hendrey, E. (2002). Home-based work and women's labor force decisions. Journal of Labor Economics, 20(1), 170-200.
 12. Fon, V. & Lowrey, Y. (2008). Entrepreneurial Activities: A Microeconomic Analysis. SSRN, No. 1158147, 1-24.
 13. Garcia, A.B. (2012). Analyzing the determinants of entrepreneurship in European cities. Small Business Economics, 42(1), 77-98.
 14. Gardawski, J. (2013). Rzemieślnicy i biznesmeni właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Jaworek, M. & Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2015). Gender as a category of analysis in the social sciences. In: E. Okoń-Horodyńska & A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Statistical Profiles of Women's and Men's Status in the Economy Science and Society. Cracow: Jagiellonian University Press.
 16. Justo, R. & DeTienne, D.R. (2008). Gender, Family Situation and the Exit Event: Reassessing the Opportunity-Cost of Business Ownership. Madrid IE Business School Working Paper, WP08-26.
 17. Kass, G.V. (1980). An Exploratory Technique for Investigating Large Quantities of Categorical Data. Applied Statistics, 29(2), 119-127.
 18. Kepler, E. & Shane, S. (2007). Are Male and Female Entrepreneurs Really that Different? Small Business Research Summary, 309, 1-59.
 19. Kirzner, I. (1999). Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of Schumpeterian Entrepreneur. Review of Austrian Economics, 11(1), 5-17.
 20. Lazear, E.P. (2004). Balanced Skills and Entrepreneurship. The American Economic Review, 94(2), 208-211.
 21. Lazear, E.P. (2005). Entrepreneurship. Journal of Labor Economics, 23(4), 649-680.
 22. Liberda, B.Z. & Pęczkowski, M. (2011). Does a change of occupation lead to higher earnings? Statistics in Transition - new series, 12(1), 193-206.
 23. Low, M.B. & MacMillan, I.C. (1988). Entrepreneurship: Past research and future challenges. Journal of Management, 14(2), 139-161.
 24. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, t. 12. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Ma, R., Huang, Y.C. & Shenkar, O. (2011). Social Networks and Opportunity Recognition: A Cultural Comparison between Taiwan and United States. Strategic Management Journal, 32(11), 1183-1205.
 26. Minniti, M. (2010). Female entrepreneurship and economic activity. European Journal of Development Research, 22(3), 294-312.
 27. Minniti, M. & Naudé, W. (2010). What Do We Know about the Patterns and Determinants of Female Entrepreneurship across Countries? European Journal of Development Research, 22(3), 277-293.
 28. Oberschachtsiek, D. (2012). The experience of the founder and self-employment duration: a comparative advantage approach. Small Business Economics, 39(1), 1-17.
 29. Ritschard, G. (2010). CHAID and Earlier Supervised Tree Methods. Research Papers by the Institute of Economics and Econometrics, Geneva School of Economics and Management, University of Geneva, 2010.02, 1-28.
 30. Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warsaw: Difin.
 31. Santarelli, E. & Tran, H.T. (2013). The Interplay of Human and Social Capital in Shaping Entrepreneurial Performance: The Case of Vietnam. Small Business Economics, 40(2), 435-458.
 32. Shim, S. & Eastlick, M.A. (1998). Characteristics of Hispanic Female Business Owners: An Exploratory Study. Journal of Small Business Management, 36(3), 18-34.
 33. Social Monitoring Council (2015). Social Diagnosis, Questionnaires. [Online] Retrieved from: http://www.diagnoza.com (access: 25.04.2016).
 34. Stuetzer, M., Obschonka, M., Brixy, U., Sternberg, R. & Cartner, U. (2014). Regional characteristics, opportunity perception and entrepreneurial activities. Small Business Economics, 42(2), 221-244.
 35. Tyrowicz, J. (2011). What Distinguishes Entrepreneurs? Evidence on the Motives for Self-employment. Economics Letters, 12(3), 226-229.
 36. Wach, K. (2008). Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland. MPRA Paper, 31488.
 37. Welter, F. (2012). All you need is trust? A critical review of the trust and entrepreneurship literature. International Small Business Journal, 30(3), 193-212.
 38. Welter, F. & Smallbone, D. (2006). Exploring the Role of Trust in Entrepreneurial Activity. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(4), 465-475.
 39. Zwan, P.Z. van der, Verheul, I. & Thurik, R.A. (2012). The entrepreneurial ladder, gender, and regional development. Small Business Economics, 39(3), 627-643.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.004.7048
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu