BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Znaczenie marki dla rozwoju biznesów rodzinnych
Meaning of Trademarks for Family Businesses Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 347-360, rys., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Marka, Znaki towarowe, Innowacje
Family-owned business, Brand, Trademarks, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja wielowymiarowego znaczenia marki dla sukcesu rozwojowego firm rodzinnych. Został on zrealizowany z rozbiciem na dwie płaszczyzny. Pierwsza objęła analizę danych wtórnych, pochodzących z najnowszych raportów, dotyczących firm rodzinnych. Druga oparta jest na badaniach własnych, które skoncentrowane zostały na analizie ilościowej i jakościowej zgłoszeń znaków towarowych, dokonanych przez wytypowane firmy rodzinne w Urzędzie Patentowym RP. (fragment tekstu)

The article raises issues related to the importance of intangible assets for the success and increasing the value of family businesses. The analysis shows that family companies actively combine conventional model of entrepreneurship with challenges of modernity. On the one hand investing in the main brand image, the quintessence of familism, on the other hand with creating new trade marks for product and service innovations, part of which is transformed, after some time, into a brand coexisting next to this, symbolizing the family business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Nalazek A. (2012), Marka firmy rodzinnej [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Piotrowska J. (2001), Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Tabor B. (1998), Metody wyceny wartości niematerialnych - aspekty ekonomiczne. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych, [w:] Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, nr 19, Wrocław.
 4. Walczak W. (2010), Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, "E-mentor", nr 4 (36).
 5. Żyznowski T. (1993), Znaki towarowe w orzecznictwie sądowym i Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP [w:] Konkurencja. Praktyki monopolistyczne. Znaki towarowe, Zielona Góra.
 6. Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 11.12.1992 (1993), "WUP", nr 9.
 7. Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r., Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117.
 8. Raport Firmy Doradczej EY, Utrzymać władzę: Jak firmy rodzinne osiągają trwały sukces (2015) [online], www.ey.media.pl/file/attachment/708296/63/ey_family_business_staying_power.pdf.
 9. www.blikle.pl.
 10. www.gelg.pl.
 11. www.grycan.pl
 12. www.uprp.pl.
 13. www.wittchen.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu