BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowski Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystywanie strategii zarządzania przez przedsiębiorstwa działające na rynku fotowoltaicznym
Using the Strategic Management by EPC Companies on PV Market
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 163-172, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Odnawialne źródła energii, Misja przedsiębiorstwa, Wizja przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Management strategy, Renewable energy sources, Enterprise mission, Company vision, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osiągnięcie długofalowego sukcesu przez przedsiębiorstwo działające na rynku, w którym panują szybkie, ciągłe i nieprzewidywalne zmiany, jak również w warunkach silnej konkurencji, jest bardzo trudne. Osoby kierujące przedsiębiorstwem muszą dynamicznie reagować na zmieniające się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. W dobie dzisiejszej globalizacji, ułatwieniem w komunikacji i wymianie informacji, łatwiejszym dostępie do technologii najważniejszym czynnikiem staje się wiedza, umiejętności unikatowe, znajomość rynku, kwalifikacje itp. W niniejszym artykule przedstawiono podejście oraz przygotowanie strategii zarządzania, działających na rynku fotowoltaiki w Polsce, generalnych wykonawców instalacji fotowoltaicznych (PV). Jako metodę badawczą wykorzystano wywiad swobodny przeprowadzony na grupie 25 osób. Z badania wynika, że kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla w zdecydowanej większości przypadków nie posiada przygotowanej, rozbudowanej i spójnej (patrząc na pracowników tego samego przedsiębiorstwa) strategii zarządzania. Ponadto pracownicy nie znają wizji, misji i celów, jakimi powinni się kierować w swojej pracy. (abstrakt oryginalny)

To reach long-term success by company related to Photovoltaic market where external conditions are changing fast, continuous and unpredictable is very difficult. Managers have to dynamically react on internal and external factors. Nowadays during globalization, easier communication and access to information, technology the most important became knowledge and unique skills. This article presents if polish companies focused on PV market are preparing management strategies, if owners and CEO's prepared mission and vision and presents them to their employees. This article describe result of personal interviews with owners and employees from five from seven biggest EPC's on polish PV market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004), Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa - konstrukcja i technologia, Diffin, Warszawa.
 2. Drążek Z., Niemczynowicz B. (2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K. (2008), Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, strategie, Diffin, Warszawa.
 6. Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Świrek J. (2009), Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Obłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wydanie II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (2012), Portal Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/16573, (dostęp: 22.06.2014).
 12. Moc zainstalowana w OZE (2016), Portal Urzędu Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moczainstalowana-MW.html,(dostęp: 1.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu