BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiichuk Dmytro (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Prosperity, great compression and Reaganomics: lessons for economic policy
Prosperity, 'wielka kompresja' i Reaganomika: wnioski dla polityki gospodarczej
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 120-132, bibliogr. 37 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Historia gospodarcza, Reaganomika
Economic policy, Economic history, Reaganomics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H11, H21
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W XX wieku Stany Zjednoczone przeszły przez kilka radykalnych transformacji polityki gospodarczej będących odpowiedzią na zachodzące społeczne, technologiczne i ideologiczne zmiany. Amerykańska gospodarka przeżyła kilka kryzysów i doświadczyła intensywnego wzrostu, który uczynił ją światowym liderem. Bazując na tym historycznym doświadczeniu, możemy wyciągnąć ważne wnioski dla polityki gospodarczej. Trzy podokresy historii ekonomicznej Stanów Zjednoczonych - Prosperity (1920-1929), 'wielka kompresja' (1937-1947) oraz Reaganomika (1981-1989) - są poddane pozytywnej analizie w celu znalezienia odpowiedzi na fundamentalne dylematy polityki gospodarczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom instytucjonalnym, polityce redystrybucyjnej i teoretycznym założeniom kształtującym politykę ekonomiczną. Analizowane są ideologiczne złudzenia, które się zmaterializowały w amerykańskiej gospodarce i które nie zostały w odpowiedni sposób zaadresowane przez rządzących, powodując patologiczne zjawiska w polityce i społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)

During the 20th century USA went through several radical swings of economic policy being the response to drastic societal, technological and ideological transformations. American economy endured several crises and experienced intensive sustained growth, which eventually transformed it into the world powerhouse. Basing on its historic record and with the benefit of hindsight, relevant lessons for economic policy can be derived. Three sub-periods of the American economic history, i.e. Prosperity (1920-1929), Great Compression (1937-1947), and Reaganomics (1981-1989), have been subject to positive analysis with the goal of suggesting answers to fundamental dilemmas of political economy. Particular attention is drawn towards evolution of institutional environment, income distribution policy and theoretical assumptions underlying policy making. We highlight the most prominent ideological pitfalls, which materialized in the American economic history, but which have not been properly addressed by the policymakers and engendered pathological processes in the political and social systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelman I., Morris C. & Robinson, S., 1976, Policies for Equitable Growth, World Development, 4, 561-582, http://dx.doi.org/10.1016/0305-750X(76)90068-1.
 2. Aghion P. & Bolton P., 1997, A Theory of Trickle-Down Growth and Development, "The Review of Economic Studies", 64(2), 151-172, http://dx.doi.org/10.2307/2971707.
 3. Alston L., 1983, Farm Foreclosures in the United States During the Interwar Period, "The Journal of Economic History", 43(4), 885-904, http://dx.doi.org/10.1017/S0022050700030801.
 4. Arndt H., 1983, The "Trickle-down" Myth, "Economic Development and Cultural Change", 32(1), 1-10, http://dx.doi.org/10.1086/451369.
 5. Atkinson A., 2015, Inequality: What Can Be Done?, Harvard University Press, http://dx.doi.org/10.1111/j.2050-5876.2015.00834.x.
 6. Bernstein I., 1960, The lean years: a history of the American worker, 1920-1933, Houghton Mifflin.
 7. Cingano F., 2014, Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 163.
 8. Cutler D. & Summers L., 1988, Tax Reform and Supply-Side Economics, "Financial Analysts Journal", 44(5), 15-16.
 9. Dabla-Norris E., Kochhar H., Shuphaphiphat N., Ricka F. & Tsounta R., 2015, Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, IMF Staff Discussion Note.
 10. Devine W., 1983, From Shafts to Wires: Historical Perspectives on Electrification, "The Journal of Economic History", 43, 347-372.
 11. Freeman R., Dunlop J. & Schubert R., 1980, The Evolution of the American Labor Market, 1948-80, "The American Economy in Transition", 349-414, Retrieved from http://www.nber.org/chapters/c11299.
 12. Goldin C. & Margo R., 1992, The Wage Structure in the United States at Mid- Century, "The Quarterly Journal of Economics", 107(1), 1-34.
 13. Greenwood D. & Holt R., 2010, Growth, Inequality and Negative Trickle Down, "Journal of Economic Issues", 44(2), 403-410, http://dx.doi.org/10.2753/JEI0021-3624440212.
 14. Hacker L., 1970, The Course of American Economic Growth and Development, New York, John Wiley & Sons.
 15. Harrison S. & Weder M., 2009, Technological change and the roaring twenties: A neoclassical perspective, " Journal of Macroeconomics", (31), 363-375.
 16. Jaumotte F. & Buitron C., 2015, Inequality and Labor Market Institutions, IMF Staff Discussion Note.
 17. Keller R., 1982, Supply-Side Economic Policies during the Coolidge-Mellon Era, "Journal of Economic Issues", 16(3), 773-790, http://dx.doi.org/10.1080/00213624.1982.11504032.
 18. Krueger A., 1974, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "American Economic Review", 64, 291-303.
 19. Krugman P., 2007, The Conscience of A Liberal, New York, W.W. Norton & Company.
 20. Krugman P., 2009, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, New York, W.W. Norton & Company.
 21. Krugman P., 2012, End This Depression Now!, New York, W.W. Norton & Company.
 22. Magazzino C., 2012, The Economic Policy of Ronald Reagan: Between Supply-Side and Keynesianism, "European Journal of Social Sciences", 27(3), 319-334.
 23. Marshall M. & Arestis P., 1989, "Reaganomics" and Supply-Side Economics: A British View., "Journal of Economic Issues", 23(4), 965-975.
 24. McCarty N., Poole K. & Rosenthal H., 2001, Income Redistribution and the Realignment of American Politics. Washington, AEI Press.
 25. Michel R., 1991, Economic Growth and Income Equality Since the 1982 Recession, "Journal of Policy Analysis and Management", 10(2), 181-203.
 26. Oliver M. & Briscoe F., 2011, US higher education in a budgetary vortex 1992-2007: tracing the positioning ofacademe in the context of growing inequality, "Higher Education", 62(5), 607-618.
 27. Piketty T. & Saez M., 2003, Income Inequality in the United States, 1913-1998, "Quarterly Journal of Economics", 118(1), 1-39.
 28. Piketty T., 2014, Capital in the Twenty-first Century, Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
 29. Reardon J., 2006, Are Labor Unions Consistent with the Assumptions of Perfect Competition?, "Journal of Economic Issues", 40(1), 171-181.
 30. Romer C., 1992, What Ended the Great Depression, "The Journal of Economic History", 52, 757-784, http://dx.doi.org/10.1017/S002205070001189X.
 31. Schumpeter J., 1946, The Decade of the Twenties, "The American Economic Review", 36(2), 1-10.
 32. Smiley G. & Keehn R., 1995, Federal Personal Income Tax Policy in the 1920s, "The Journal of Economic History", 55(2), 285-303, http://dx.doi.org/10.1017/S0022050700041061.
 33. Stiglitz J., 2010, Freefall: America, Free Markets, And The Sinking Of The World Economy. New York, W.W. Norton & Co.
 34. Stiglitz J., 2012, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W.W. Norton & Company.
 35. Tobin J., 1987, Policies for Prosperity: Essays in a Keynesian Mode, Brighton: Wheatsheaf Books Ltd.
 36. U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 1970, Historical statistics of the United States, colonial times to 1970.
 37. Vernon J., 1994, World War II Fiscal Policies and the End of the Great Depression, "The Journal of Economic History", 54(4), 850-868.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu