BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasiński Gabriel (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Percepcja jakości w sporcie - przenikanie się aspektów ilościowych i jakościowych
Perception of quality in sport - qualitative and quantitative approach
Źródło
Quality in Sport, 2017, vol. 3, nr 2, s. 7-19, tab., rys., bibliogr. 26 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Jakość, Ocena jakości, Kultura fizyczna
Sport, Quality, Quality assessment, Physical culture
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Celem pracy była próba systemowego (holistycznego) ujęcia problematyki jakości w sporcie, uwzględniając jego różnorodność, złożoność, wielowymiarowość. Odniesiono się do interpretacji pojęcia jakości, charakterystyki uwarunkowań jej postrzegania, jak i sposobów oceny jakości w sporcie.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present a problem of quality in sport from the system (holistic) perspective and reveal its diversity, complexity and multidimensionality. The author presents an extensive review of different approaches and concepts of quality in the literature as well as methods of measurement in sport.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayle E., Madella A., (2002), Development of a taxonomy of performance of for national sport organizations, European Journal of Sport Management Quarterly, No. 7, 240-268.
 2. Bielawa A., (2011), Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jakości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 21, s. 143-152.
 3. Biesok G., Wyród-Wróbel J., (2016), Satysfakcja klienta w zarządzaniu jakością, (w:) Celej P., Kaczmarczyk M. (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 4. Celej P., Kaczmarczyk M. (red), (2016), Zarządzanie jakością w Administracji i Biznesie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 5. Cewińska J., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach non-profit w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. De la Luz Fernandez-Alles M., Llamas-Sanchez R., (2008), The neoinstitutional analysis of change in public services, Journal of Change Management, No. 8/1, 3-20.
 7. Fernandez-Araoz C., (2014), It's Not the Wow or the What but the Who, Harvard Business Press, Boston.
 8. Garvin G.A., (1984), What does product quality mean, Sloan Management Review, No. 1/1984, Cambridge.
 9. Hoye R., Smith A., Westerbeek H., Stewart B., Nicholson M., (2006), Sport management. Principles and applications, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 10. Kaneman D., (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina Sp. z o.o., Poznań.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P., (1992), The Balanced Scorecard - Measures that drive performance, Harvard Business Review, No 1, 71-79.
 12. Kunicki B.J., (2006), Procesy instytucjonalizacji kultury fizycznej, (w:) Krawczyk Z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 13. Mauer-Różańska R., (2017), Zmiany w ekspozycji widowisk sportowych - na przykładzie strzelectwa sportowego, Quality in Sport - w druku.
 14. Morawski J.M., (2005), Człowiek i Technologia, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.
 15. Neely A.D., Adams C., Kennerly M., (2002), The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationships, Financial Times, Prentice Hall, London.
 16. Nowy T., Wicker. P, Feiler S., Breuer Ch., (2015), Organizational performance of non-profit and for-profit organizations, European Sport Management Quarterly, Vol. 15, No. 2, 155-175.
 17. O`Boyle I., Hassan D., (2014), Performance management and measurement in national-level non-profit sport organizations, European Sport Management Quarterly, Vol. 14, No. 3, 299-314.
 18. Papadimitriu D., Taylor P., (2000), Organisational effectiveness of Hellenic national sports organisations: A multiple constituency approach, Sport Management Review, No. 3, 23-46.
 19. Perechuda K. (red)., (2003), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Slack T., (1997), Understanding Sport Organizations. The Application of Organization Theory, Human Kinetics.
 21. Stier W.F. Jr., (2001), The development of sport management the business of sport. Perspectives The Multidisciplinary series of Physical Education an Sport Science, t. 3 ICSSPE, Meyer&Meyer Sport, Berlin.
 22. Stosik A., (2003), Menedżer w organizacji sportowej, (w:) Perechuda K., Zarzadzanie marketingiem w organizacji sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Waśkowski Z., (2007), Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace habilitacyjne, Poznań.
 24. Wawak S., (2010), Jakość, (w:) Encyklopedia zarządzania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: mfiles.pl.
 25. Winand M., Zintz T., Bayle E., Robinson L., (2010), Organizational performance of Olympic sport, governing bodies: Dealing with measurement and priorities, Managing Leisure, No. 15, 279-307.
 26. Winand M., Rihoux B., Robinson L., Zintz T., (2012), Pathways to high performance: A qualitative comparative analysis of sport governing bodies. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, No. 42, 739-762.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu