BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśkowski Zygmunt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywność sportowa polskich biegaczy i wynikający z niej potencjał marketingowy
Sport activity of polish runners and the resulting marketing potential
Źródło
Quality in Sport, 2017, vol. 3, nr 2, s. 20-30, tab., rys., bibliogr. 15 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Marketing sportowy, Marketing, Kultura fizyczna
Sport, Sports marketing, Marketing, Physical culture
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Jako cel artykułu przyjęto analizę aktywności sportowej biegaczy i oszacowanie na tej podstawie, reprezentowanego przez nich potencjału marketingowego branży biegowej. Przygotowana publikacja ma zatem charakter empiryczno-poznawczy, jej rezultatem jest identyfikacja zachowań oraz determinant podejmowanych decyzji zakupowych przez osoby aktywne sportowo.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the sport activity of runners and to estimate on this basis their marketing potential in cross-industry. The prepared publication is therefore empirical-cognitive, resulting in the identification of the behavior and the determinants of purchase decisions made by the sports-active persons.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doligalski T., (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 61.
 2. Fatuła D., (2010), Determinanty wartości klienta. Wybrane aspekty, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 87-100.
 3. Forbes, (2015), czerwiec, s. 41.
 4. Funk D.C., (2008), Customer Behaviour in Sport and Events, Butterworth-Heinemann, Burlington, s. 16-21.
 5. La Salle D., Britton T., (2004), Priceless, Harvard Business School Press, Boston, s. 13.
 6. Marcinkowska M., (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37.
 7. Marketing imprez biegowych, (2014), pod red. Z. Waśkowskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 10.
 8. Morgan M.J., Summers J., (2004), Sport Consumption: Exploring the Duality of Constructs in Experiential Research, w: Sharing Best Practice in Sport Marketing, ed. B.G. Pitts, Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, s. 167 - 177.
 9. Running USA, (2015), Annual Report.
 10. Schwarz E.C., Hunter J.D., (2008), Sport Marketing, Butterworth-Heinemann. Burlington, s. 106-107.
 11. Wrzosek W., (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa, s.13.
 12. www.polskabiega.pl, 2014.
 13. www.maratonypolskie.pl
 14. Waśkowski Z., "Profil polskiego biegacza", Raport z badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014r. i 2016r., www.konferencjabiegowa.pl
 15. Zawadzki P., (2015), Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, Samorząd, Współpraca, nr 379, s. 311-319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu